Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

dr inż. Iwona Głuch-Dela

Katedra Chemii Analitycznej

Stanowisko: st. wykładowca

Telefon: (22) 234-5728

E-mail: iwonagSPAMFILTER@ch.pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 317

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)