Praktyki, staże, oferty pracy

Szanowni Państwo!

  
Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby/firmy zainteresowane współpracą z Wydziałem w obszarze:

  • praktyk studenckich,
  • staży dla studentów/absolwentów,
  • ofert pracy.

Bardzo proszę o kontakt (e-mail, telefon), jeżeli chcą Państwo uczestniczyć, w którejś z wymienionych form współpracy. Otrzymane od Państwa oferty będą zamieszczone na stronie internetowej Wydziału, tak by mogli do nich dotrzeć zainteresowani studenci.

   
Kompleksową obsługę podmiotów oferujących praktyki, staże czy pracę dla studentów naszej Uczelni prowadzi Biuro Karier Politechniki Warszawskiejhttp://www.bk.pw.edu.pl/
Zachęcam Państwa również do kontaktu z tą jednostką.

   
dr inż. Piotr Wieciński
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich
    

piotr.wiecinski@pw.edu.pl
tel. 22 234 1478

Katedra Technologii Chemicznej
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

   

Link do informacji o praktykach dla studentów

Link do ofert pracy dla studentów

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem