Osiągnięcia

Przedstawiciele Wydziału Chemicznego PW w finale konkursu Falling Walls Lab Warsaw NEW

Na podium znaleźli się dr inż. Agnieszka Żuchowska (pierwsze miejsce - ex aequo) oraz mgr inż. Mikołaj Więckowski (trzecie miejsce).

Opublikowano: 26.09.2022

Technologia opracowana na Wydziale Chemicznym wraz z rozwiązaniem zaproponowanym przez NANOXO – wyróżniona w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Kapituła konkursu doceniła opracowane przez naukowców z Wydziału Chemicznego PW oraz spółkę NANOXO rozwiązanie – metodę wytwarzania bezpiecznych nanomateriałów tlenowo-cynkowych, których finalne właściwości mogą być dostosowywane do konkretnego zastosowania już na etapie syntetycznym wraz z nowym syntetycznym podejściem do wytwarzania nanocząstek nadtlenku cynku.

Opublikowano: 26.08.2022

Prof. Janusz Lewiński przyjęty w poczet Chemistry Europe's Fellows!

Członkostwo to najwyższa nagroda przyznawana przez Chemistry Europe. W tym roku uhonorowanych zostanie 27 osób. 
Oficjalna uroczystość odbędzie się podczas 8. Kongresu Chemicznego EuChemS w Lizbonie, 29.08.2022 r. 

Opublikowano: 22.08.2022

Nowatorski algorytm komputerowego projektowania potencjalnych leków metodą de novo

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Stanisława Kulczyka, studenta Wydziału Chemicznego PW oraz dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej, prof. uczelni, przedstawiającym nową procedurę projektowania leków de novo, możliwą do zastosowania w warunkach niedostatku danych eksperymentalnych.

Opublikowano: 22.08.2022

dr inż. Paweł Borowiecki w gronie członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego

O pozytywnej decyzji zadecydował wysoki poziom naukowy artykułów opublikowanych w bieżącym roku kalendarzowym w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Royal Society of Chemistry.

Opublikowano: 11.08.2022

Pracownik naszego wydziału laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Magdalena Borowska została Laureatką konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej w kategorii najlepsza praca w dziedzinie spektrometrii analitycznej. Praca pt. „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego. Uroczyste wręczenie dyplomu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz nagrody odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku podczas XXVI Sympozjum Analitycznego „Klimatyczna Chemia Analityczna” w Bronisławowie. Fundatorem nagrody była firma MS Spektrum.

Opublikowano: 19.07.2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła ranking 2022!

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Opublikowano: 22.06.2022

Studenckie Noble 2022 rozdane!

W sobotę, 4 czerwca podczas Gali Finałowej poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu Studencki Nobel

Jedną z nich jest Aleksandra Bandzerewicz, studentka Wydziału Chemicznego PW, zdobywczyni głównej nagrody w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka.

Opublikowano: 09.06.2022

Wystąpienie dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur nagrodzone na X TeChem w kategorii produktów specjalistycznych.

W dniach 11–14 maja 2022 odbył się X Kongres Technologii Chemicznej (X TeChem). Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. inż. Gadomska-Gajadhur zaprezentowała referat pt. „Wytwarzanie poliestrów z gliceryny i kwasów dikarboksylowych oraz ich potencjalne zastosowania w medycynie”. Wystąpienie zostało ocenione jako najlepsze w sekcji produktów specjalistycznych.
Kongres dotyczy szeroko rozumianej technologii chemicznej wykorzystywanej w różnych branżach gospodarki, zapraszani są naukowcy, dydaktycy z wielu uczelni czy instytutów naukowych oraz przedstawiciele przemysłu chemicznego. Organizowany jest od 28 lat w różnych ośrodkach naukowych.
Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 18.05.2022

Prof. Gliński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku Prezydent RP nadał Panu prof. Markowi Glińskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Gratulujemy!

Opublikowano: 13.05.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem