Godziny przyjęć w dziekanatach

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Gabriela Szczygieł

Sprawy studenckie
lic. Anna Dudek
lic. Marta Titow

Telefon: (22) 234-73-72, (22) 234-17-83

E-mail: dziekanat.ch@pw.edu.pl

Dziekanat kierunku Biotechnologia jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Sprawy studenckie - Studia I stopnia
Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie - Studia II stopnia
Elżbieta Wójcik

Telefon: (22) 234-57-34

E-mail: biodziekanat.ch@pw.edu.pl

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie (22) 234-73-72 lub (22) 234-17-83

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni
poniedziałek 11.00-12.00
czwartek 11.00-12.00
Gmach Chemii - pokój 100A

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem