Pliki do pobrania

Umowy

Od dnia 30.09.2021 r obowiązuje nowe  Zarządzenie nr 87/2021 Rektora PW (.docx) dot. UCP.

Poniżej komplety dokumentów do najbardziej popularnych umów, pozostałe formularze można pobrać ze strony PW link.

 1. Umowa zlecenie (.docx)
 2. Umowa o dzieło z prawami autorskimi (.docx)
 3. Umowa o dzieło bez praw autorskich (.docx)

UWAGA! – Od 1 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska musi informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą niezatrudnioną na umowę o pracę na Politechnice Warszawskiej. Umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć do ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Poniżej wzór:

Wzór formularza ZUS RUD (.pdf)

Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z przystąpieniem Politechniki Warszawskiej do pracowniczych planów kapitałowych wszystkie osoby w wieku 18-55 lat zatrudnione na Politechnice tylko na podstawie umowy zlecenie, w tym doktoranci zostają objęci PPK.

Osoby powyżej 55 roku życia mogą dobrowolnie przystąpić do PPK składając poniższy formularz:
deklaracja dobrowolna 55-69 lat (.docx)

Osoby objęte automatycznie PPK w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK składając poniższy formularz:
rezygnacja z uczestnictwa (.docx)

Więcej informacji na stronie: https://www.pw.edu.pl/pw/Pracownicy/Pracownicze-Plany-Kapitalowe

Recenzje

Recenzję wypełnia się obecnie jako formularz w systemie APD.
W przypadku prac utajnionych proszę o zgłoszenie się do dziekanatu.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 1. Zarządzenie Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania osób w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania kluczy i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych (.pdf)
 2. Zasady funkcjonowania obiektów Wydziału Chemicznego w dniach wolnych od pracy oraz zasady składania wniosków o wyrażenie zgody na przebywanie w obiektach Wydziału (.pdf)
 3. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązująca na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (.pdf) :
 4. Zasady przebywania studentów w obiektach i pomieszczeniach Wydziału Chemicznego (.pdf)
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Zarządzeniem nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego (.pdf)
 6. Instrukcja postępowania w celu uzyskania refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł (soczewek) kontaktowych (.docx)
 7. Zarządzenie nr 3/2021 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 16/02/2021
  W sprawie określenia sposobów postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej

Materiały promocyjne

Papier firmowy Wydziału

UWAGA! Do prawidłowego działania papieru firmowego wymagane jest zainstalowanie czcionek Radikal WUT i Adagio Slab. Aby je zainstalować należy:
1. Kliknąć: Radikal WUT (.otf) i kliknąć "Otwórz" na pojawiającym się okienku z decyzją co zrobić z plikiem.
2. Na okienku z demonstracją czcionki kliknąć po lewej na górze w "Zainstaluj".
3. Poczekać aż zniknie nowe okienko ze środka z paskiem postępu "Instalowanie" i zamknąć okno z demonstracją czcionki.
4. Kliknąć: Adagio Slab (.otf) i powtórzyć powyższe operacje dla drugiej czcionki.

1. Papier firmowy polski (.docx)
2. Papier firmowy angielski (.docx)
3. Papier firmowy polski (firmowy tylko na pierwszej stronie, dalej szersze marginesy, uwaga - sekcje) (.docx)
4. Papier firmowy polski (od drugiej strony inny nagłówek i brak stopki, uwaga - sekcje) (.docx)
5. Papier firmowy angielski (od drugiej strony inny nagłówek i brak stopki, uwaga - sekcje) (.docx)
6. Uroczysty papier firmowy (.docx)

Papier firmowy z adnotacją "uwaga - sekcje" posiada osobne stopki i nagłówki dla sekcji w Wordzie. Po zakończeniu pisania na pierwszej stronie trzeba przejść na następną i zacząć tam pisać (Można też sprawdzić, gdzie jest koniec sekcji pokazując znaki drukarskie). Pisanie jednym ciągiem spowoduje, że wzór z pierwszej strony przeniesie się na drugą stronę.

Wzór prezentacji

W poniższych wzorach należy po dodaniu slajdu kliknąć na nim prawym przyciskiem i wybrać "Układ", aby zmienić typ slajdu z zachowaniem stylu WCh-PW.

1. Wzór prezentacji polski (.pptx)
2. Wzór prezentacji angielski (.pptx)

Wzór stopki e-mail

Poniżej można pobrać (lub otworzyć) plik zawierający wzór sugerowanej stopki e-mailowej w wersji polskiej i angielskiej - do skopiowania do programu pocztowego. Aktualizacja z czerwca 2020.

Wzór stopki e-mail - polski i angielski (.docx)

Tła do komunikatorów (np. Teams)

Tła do komunikatorów (zbiór spakowany) (.zip)

.

Materiały promocyjne - znak Wydziału

Do użycia w materiałach promocyjnych, w prezentacjach, posterach, itd.

Polski - szafirowy:

Polski - słoneczny:

Polski - grafitowy:

Polski - czarny:

Polski - biały:

Angielski - szafirowy:

Angielski - słoneczny:

Angielski - grafitowy:

Angielski - czarny:

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem