Praktyki obowiązkowe i dodatkowe

CEL PRAKTYKI

„Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności

zdobytych w czasie studiów”

   
Dobry wybór miejsca i rzetelne podejście do realizacji praktyki dają trzy główne korzyści:

  1. znajdź: przećwiczysz proces rekrutacji, jeszcze bez presji;
  2. zrealizuj: aktywny udział w pracy firmy = pogląd na realia pracy w zawodzie i wymagania rynku oraz możliwość sprawdzenia się!
  3. zyskaj: nowe umiejętności, znajomych, poczucie własnej wartości, może przyszłe miejsce pracy?

 
Praktyka zawodowa jest obowiązkowa na I stopniu studiów. Jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego).

  
Praktykę dodatkową (fakultatywną) można odbyć w dowolnym momencie studiów.

  
Sprawy formalne koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

  
Osoby, które chcą realizować praktykę studencką proszone są o dołączenie do zespołu: 

Praktyki Wydział Chemiczny PW w MS Teams (kod dostępu vwv5q6r).

Aktualne informacje o godzinach dyżurów, zmianach, itp. są publikowane w zespole Teams. Proszę zwracać na to uwagę. 

  

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ds. Praktyk

dr inż. Elżbieta Truszkiewicz

Gmach Technologii Chemicznej
Katedra Technologii Chemicznej, pok. 233

elzbieta.truszkiewicz@pw.edu.pl

Uwaga: w tytule maila proszę wpisać hasło „Praktyki”.

  
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w roku akademickim 2022/2023
(Gmach Technologii, pokój 233)

  • wtorki: 16:00–18:00
  • środy: 10:30–11:30

Bardzo proszę sprawdzać aktualne informacje o terminach dyżurów na kanale Teams.

  
UWAGA: Sprawy formalne związane z praktykami studenckimi (umowy, skierowania) będą załatwiane TYLKO DO 14 LIPCA 2023! (potem we wrześniu). 
Proszę o mobilizację w tej kwestii.
    

Praktyki studentów TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – PROFIL PRAKTYCZNY

W sprawie praktyk przewidzianych w Państwa programie studiów prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorami:

Uwaga: w tym przypadku obowiązują odmienne zasady organizacji praktyk i nie trzeba dołączać się do zespołu Teams!

   

Praktyki studentów BIOTECHNOLOGII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – PROFIL OGÓLNY

Dla sprawnej i prawidłowej realizacji praktyk i ich zaliczenia (obowiązkowych i dodatkowych) należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Instrukcji».

  

Dokumenty i teczki w dziekanatach

W obu Dziekanatach są teczki, w których można zostawiać dla Pełnomocnika podpisane porozumienia oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery potrzebne do „rozpoczęcia procedury formalnej” i „zaliczenia praktyki” (zaświadczenie + sprawozdanie) należy dostarczyć osobiście do Pełnomocnika, w czasie jego dyżurów.

   

  1. Instrukcja»
  2. Formalności i finanse»
  3. Pliki do pobrania»
  4. Tablica ogłoszeń»
  5. FAQ»

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem