Praktyki obowiązkowe i dodatkowe

CEL PRAKTYKI

„Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności

zdobytych w czasie studiów”

   
Dobry wybór miejsca i rzetelne podejście do realizacji praktyki dają trzy główne korzyści:

 1. znajdź: przećwiczysz proces rekrutacji, jeszcze bez presji;
 2. zrealizuj: aktywny udział w pracy firmy = pogląd na realia pracy w zawodzie i wymagania rynku oraz możliwość sprawdzenia się!
 3. zyskaj: nowe umiejętności, znajomych, poczucie własnej wartości, może przyszłe miejsce pracy?

 
Praktyka zawodowa jest obowiązkowa na I stopniu studiów. Jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego).

  
Praktykę dodatkową (fakultatywną) można odbyć w dowolnym momencie studiów.

  
Sprawy formalne koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk.

  
Osoby, które chcą realizować praktykę studencką proszone są o dołączenie do zespołu: 

Praktyki Wydział Chemiczny PW w MS Teams (kod dostępu vwv5q6r).

Aktualne informacje o godzinach dyżurów, zmianach, itp. są publikowane w zespole Teams. Proszę zwracać na to uwagę. 

  

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej ds. Praktyk

dr inż. Elżbieta Truszkiewicz

Gmach Technologii Chemicznej
Katedra Technologii Chemicznej, pok. 233

elzbieta.truszkiewicz@pw.edu.pl

Uwaga: w tytule maila proszę wpisać hasło „Praktyki”.

  
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w roku akademickim 2023/2024
(Gmach Technologii, pokój 233)

 • wtorki: 16:00–17:00
 • środy:  11:00–12:00

Bardzo proszę sprawdzać aktualne informacje o terminach dyżurów na kanale Teams.

   
ZMIANY W GRAFIKU DYŻURÓW

SESJA:

 • 19.06. (śr.)   
  godz. 11:00-12:00
 • 21.06. (pt.)   
  godz. 12:00-13:00
 • 24.06. (pon.)
  godz. 11:00-12:00
 • 26.06. (śr.)   
  godz. 10:30-11:30

LIPIEC:

 • 01.07. (pon.)
  godz. 11:00-12:00
 • 03.07. (śr.)   
  godz. 11:00-12:00
 • 08.07. (pon.)
  godz. 11:00-12:00
 • 10.07. (śr.)   
  godz. 11:00-12:00

WRZESIEŃ:

 • 04.09.2024 (środa)
  godz. 11:00-12:00
 • 10.09.2024 (wtorek)
  godz. 11:00-12:00
 • 12.09.2024 (czwartek)
  godz. 10:00-11:00
 • 19.09.2024 (czwartek)
  godz. 11:00-12:00
 • 26.09.2024 (czwartek)
  godz. 11:00-12:00

Sprawy formalne związane z praktykami studenckimi (umowy, skierowania) będą załatwiane do 12 LIPCA 2024! (potem we wrześniu)

   
Terminy dyżurów na nowy rok akademicki podam we wrześniu 2024 r.

   
Uwaga!

W Dziekanatach można zostawiać dla Pełnomocnika: podpisane porozumienia, podania o dofinansowanie praktyk z załącznikami oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery „do zaliczenia praktyki” (zaświadczenie + sprawozdanie) trzeba przynosić osobiście w czasie dyżurów, bo musimy odbyć rozmowę „zaliczeniową”.

  

Praktyki studentów TECHNOLOGII CHEMICZNEJ – PROFIL PRAKTYCZNY

W sprawie praktyk przewidzianych w Państwa programie studiów prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorami:

   

Praktyki studentów BIOTECHNOLOGII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PROFIL OGÓLNY

Dla sprawnej i prawidłowej realizacji praktyk i ich zaliczenia (obowiązkowych i dodatkowych) należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w Instrukcji».

  

Dokumenty i teczki w dziekanatach

W obu Dziekanatach są teczki, w których można zostawiać dla Pełnomocnika podpisane porozumienia oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery potrzebne do:

 • rozpoczęcia praktyki (plany, dowód NNW, przygotowane porozumienia jeśli potrzebne, przygotowane skierowanie, inne)
 • zaliczenia praktyki (zaświadczenie + sprawozdanie)

należy przynosić osobiście do Pełnomocnika, w czasie jego dyżurów.

   

 1. Instrukcja»
 2. Formalności i finanse»
 3. Pliki do pobrania»
 4. Tablica ogłoszeń»
 5. FAQ»

 

Praktykanci z zewnątrz na Wydziale Chemicznym PW – informacja dla pracowników Wydziału

     

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem