Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16:00.

Cykl wykładów wystartował 22 września 2023 r.

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

— biotechnologia 
— technologia chemiczna

akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2022 (stan na 31-12-2022 r.).

Aktualności

Grudniowe Drzwi Otwarte skierowane są do studentek i studentów poszukujących inspiracji do rozwoju swojej ścieżki naukowej oraz tematyki do prac inżynierskich i magisterskich. 

Terminy: 12–20 grudnia 2023 r.
Szczegóły w harmonogramie.

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że 5 grudnia 2023 roku odszedł od nas Ś.P. prof. Krzysztof Schmidt-Szałowski, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1982.

Nagroda Nobla 2023 – Kolorowe Kropki

Termin: 14 grudnia, godz. 18:00

Miejsce: Wydział Chemiczny PW, Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Czochralskiego, ul. Koszykowa 75

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe od 11 grudnia 2023 do 7 stycznia 2024 r.

Dwuetapowy Konkurs, organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani uczniowie, także pierwszoklasiści. 

Zgłoszenia oraz rozwiązania zadań I etapu należy przesyłać do 26 stycznia 2024 r.

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Badanie i modelowanie procesu elektro-Fentona

12 grudnia 2023 r., godz. 14:15

Magnetoliposomy jako kontrolowany magnetycznie system dostarczania leków przeciwnowotworowych do komórek w hodowlach in vitro

11 grudnia 2023 r., godz. 15:15

Diamenty Innowacji mają na celu uhonorowanie najlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje. 

BoneReg, to zespół ekspertów z Wydziału Chemicznego PW kierowany przez dr hab. inż. Agnieszkę Gadomską-Gajadhur, prof. uczelni.

Laureaci odebrali nagrody podczas Gali Złotej Kredy, która odbyła się 25 listopada 2023 r. Wyróżnienia otrzymali:

– prof. dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
– dr hab. inż. Artur Kasprzak
– dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni.

W ramach III Kongresu 3W, 28 listopada 2023 r., odbyła się gala finałowa drugiej edycji konkursu Talenty Jutra. Spośród 60 finalistów komisja konkursowa wyłoniła 25 laureatów. 
Wśród nagrodzonych znalazło się czworo młodych naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej:

– mgr inż. Natalia Izdebska 
– Bartłomiej Łuszczuk 
– mgr inż. Magdalena Miętus 
– Paulina Zielonka.

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI