Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16:00.

Cykl wykładów wystartował 22 września 2023 r.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2023 (stan na 31-12-2023 r.).

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

— biotechnologia 
— technologia chemiczna

akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Aktualności

Nie do wiary! – to motyw przewodni Pikniku Naukowego, który odbędzie się 15 czerwca 2024 r. w godz. 11:00–20:00 na PGE Narodowym. Politechnikę Warszawską reprezentować będą przede wszytkim koła naukowe, które znaleźć bedzie mozna w trzech strefach:

– Strefa Przyszłości – stoisko B7
– Strefa Kultowych Eksperymentów – stoisko E14
– Strefa Rodzinna – stoisko F11.

 Wstęp wolny. Zapraszamy!

Organic and hybrid electronic devices

17.06.2024, godz. 11:15

Gmach Chemii, s. 350

Systemy Organ-on-a-Chip – nowe podejście w hodowli komórek „in vitro"

18.06.2024 (wtorek), godz. 14:15

Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Mościckiego 

Tytuł projektu: SterActLEP – badania strukturalne związków arsenu i antymonu zawierających aktywne strukturalnie wolne pary elektronowe

Termin składania ofert: 30 czerwca 2024 r. do godziny 12:00.

Zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków: Biotechnologia i Technologia chemiczna – rocznik 2023/2024.

15 czerwca 2024 r., godz. 10:00

Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Mościckiego

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska otrzymało grant w konkursie Hydrostrateg II. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektu pt.: Autonomiczny System Internetu Rzeczy (IoT) do Monitorowania Jakości Wód oraz Operacyjnego Wspomagania Identyfikacji Zagrożeń.

Kierownikiem B+R całego projektu jest dr hab. Łukasz Górski, prof. uczelni.

Projekty młodych naukowców realizujących swoje doktoraty na Wydziale Chemicznym PW zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursie Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 22:

– mgr inż. Klaudia Maria Głowacz 
– mgr inż. Krzysztof Nowicki.

Zespół naukowców z Katedry Chemii Nieorganicznej pod kierownictwem prof. Władysława Wieczorka opublikował artykuł badawczy pt.
A new concept of ternary aqueous electrolytes based on lithium 4,5-dicyanoimidazolate hydrates.

https://doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103521

Projekt pt.: Mechanizmy cytotoksyczności i aktywności antybakteryjnej polikationów, realizowany jest przez konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii (lider) i Politechnikę Warszawską, Wydział Chemiczny. Koordynatorem prac na Wydziale Chemicznym PW jest prof. dr hab. Dominik Jańczewski

23.05.2024 r. na Politechnice Częstochowskiej odbyła sie XLV Studencka Konferencja Naukowa, pt. Potencjał innowacyjny w inżynierii materiałowej i zarządzaniu produkcją
Podczas uroczystego zakończenia konferencji dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. uczelni, kierownik dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa, wręczył dyplomy i nagrody za najlepsze prace naukowe. Wśród wyróżnionych są trzy osoby z naszego Wydziału: mgr inż. Olga Góral, inż. Jacek Kowalczyk oraz inż. Mikołaj Nowicki.

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI