Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16:00.

Cykl wykładów startuje 22 września 2023 r.

Po raz 7. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 18. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

— biotechnologia 
— technologia chemiczna

akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami ważnymi zarówno z punktu świeżo przyjętych studentów jak i procesu studiowania.

Tytuł projektu: Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych

Termin składania ofert: 29 września 2023 r.

Tytuł projektu: Moc Hybrydy – Opracowanie Nowatorskich Multienzymatycznych Reakcji Kaskadowych oraz Fotobiokatalitycznych Systemów Redoks do Asymetrycznej Syntezy Optycznie Czynnych Związków o Wysokiej Wartości Dodanej („EnzCasc-Photo4BioCat”)

Termin składania ofert: 20 września 2023 r., do godziny 17:00

1 września rusza nabór wniosków w programie Perły nauki II. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej.

W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób – na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

W ramach Targów HPCI (Home and Personal Care Ingredients) Central and Eastern Europe odbędzie się naukowa sesja posterowa pt. 

Zrównoważony rozwój w przemyśle kosmetycznym – technologie, produkty, innowacje.

Termin: 27-28 września 2023 r.

Miejsce: hala EXPO XXI Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 

Organizatorem sesji jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Do udziału zaproszone są środowiska naukowe, studenci, absolwenci szkół wyższych, przedstawiciele przemysłu kosmetycznego i inni zainteresowani do zaprezentowania najnowszych badań oraz nowatorskich rozwiązań, które przyczyniają̨ się̨ do rozwoju branży kosmetycznej.

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Badania równowagi w roztworach na podstawie rozbieżności parametrów NMR obliczonych i obserwowanych

25 września 2023 r., godz. 15:15

Spośród 11 naukowców z Politechniki Warszawskiej wyróżnionych w zestawieniu Best Scientists in the World, 4 związanych jest z Wydziałem Chemicznym PW, w tym Dziekan Wydziału, prof. Władysław Wieczorek.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak otrzymała tytuł profesora.

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) i dr hab. inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) we współpracy z prof. Hidehiro Sakurai z Uniwersytetu w Osace (Japonia) został uhonorowany okładką (outside front cover) czasopisma Chemical Communications.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2022 (stan na 31-12-2022 r.).

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI