Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

Zapisy na studia prowadzone w Warszawie przyjmowane są od 2 do 29 sierpnia br.
Już dziś załóż konto na irk.pw.edu.pl.

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe w dniach 1-22 sierpnia 2022 r.

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

W tym roku, po dwuletniej przerwie, wydarzenie miało charakter stacjonarny. Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała – stoisko Wydziału Chemicznego, a także prezentacja i pokazy w Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego cieszyły się dużym zainteresowaniem gości.

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Aktualności

Do konkursu może się zgłosić przedstawiciel dowolnej dyscypliny. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia br.

Dyrekcja Generalna KE ds. Badań Naukowych i Innowacji otworzyła rejestrację na 4 edycję Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się online 28 i 29 września 2022 r. 

Spośród 15 dyscyplin, w których prowadzona jest działalność naukowa w Politechnice Warszawskiej, jedna uzyskała kategorię naukową A+, siedem – kategorię A i kolejne siedem – kategorię B+.

Nad poprawą właściwości ogniw nowej generacji – bazujących na jonach wapnia i magnezu oraz organicznej katodzie – pracują naukowcy z Wydziału Chemicznego PWNational Institute of Chemistry ze Słowenii.

Do 3 września 2022 r. zbierane są oferty na stanowisko doktorant-stypendysta, w ramach projektu NCN OPUS 21.

Tematyka projektu dotyczy opracowania systemu typu Lab-on-a-chip do przestrzennej hodowli komórek nowotworów ginekologicznych.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW.

Liczba stanowisk: minimum jedno.

Praca w interdyscyplinarnym zespole z pogranicza chemii, biologii, mikrotechnologii, inżynierii komórkowej oraz inżynierii materiałowej.

   

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021)

O pozytywnej decyzji zadecydował wysoki poziom naukowy artykułów opublikowanych w bieżącym roku kalendarzowym w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Royal Society of Chemistry.

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Magdalena Borowska została Laureatką konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej w kategorii najlepsza praca w dziedzinie spektrometrii analitycznej. Praca pt. „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego. Uroczyste wręczenie dyplomu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz nagrody odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku podczas XXVI Sympozjum Analitycznego „Klimatyczna Chemia Analityczna” w Bronisławowie. Fundatorem nagrody była firma MS Spektrum.

W sobotę, 4 czerwca podczas Gali Finałowej poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu Studencki Nobel

Jedną z nich jest Aleksandra Bandzerewicz, studentka Wydziału Chemicznego PW, zdobywczyni głównej nagrody w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka.

W dniach 11–14 maja 2022 odbył się X Kongres Technologii Chemicznej (X TeChem). Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. inż. Gadomska-Gajadhur zaprezentowała referat pt. „Wytwarzanie poliestrów z gliceryny i kwasów dikarboksylowych oraz ich potencjalne zastosowania w medycynie”. Wystąpienie zostało ocenione jako najlepsze w sekcji produktów specjalistycznych.
Kongres dotyczy szeroko rozumianej technologii chemicznej wykorzystywanej w różnych branżach gospodarki, zapraszani są naukowcy, dydaktycy z wielu uczelni czy instytutów naukowych oraz przedstawiciele przemysłu chemicznego. Organizowany jest od 28 lat w różnych ośrodkach naukowych.
Serdecznie gratulujemy!

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI