Władze

Dziekan

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

  
tel. +48 22 234 75 07 
tel. +48 22 234 57 58
fax: +48 22 628 27 41
dziekan.chemia@pw.edu.pl

  
Biuro Dziekana czynne w godzinach: 8:30–15:30

Prodziekan ds. rozwoju

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. nauki

Kierownicy

Kierownik Studiów Doktoranckich 

dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

Kierownik Administracyjny Wydziału 

mgr Krzysztof Strusiński

Zastępca Kierownika Administracyjnego Wydziału ds. Finansowych 

mgr Małgorzata Szuplewska

Kierownik Biura Dziekana 

mgr inż. Iwona Cieślowska-Glińska

Kierownik Dziekanatu 

lic. Marta Titow

Kierownik Biura Obsługi Projektów

mgr inż. Renata Przedpełska

Kierownik Biblioteki Wydziału Chemicznego – filii BG PW

mgr Agnieszka Celej

   

Pełnomocnicy Dziekana na kadencję 2020-2024

Pełnomocnik ds. jakości kształcenia  

dr inż. Monika Wielechowska, prof. uczelni

 
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich 

dr inż. Elżbieta Truszkiewicz

 
Pełnomocnik ds. współpracy z przemysłem  

dr hab. inż. Andrzej Plichta, prof. uczelni

 
Pełnomocnicy ds. zamówień publicznych  

mgr inż. Alicja Wielęgowska-Niepostyn

mgr Monika Piotrkowicz

 
Pełnomocnik ds. BHP  

inż. Arkadiusz Osowski

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

 
Pełnomocnik ds. gospodarki substancjami chemicznymi i odpadami  

dr inż. Marek Dąbrowski

 
Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych  

mgr Tomasz Rawski

 
Pełnomocnik ds. programów międzynarodowych  

dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa, prof. uczelni

 
Pełnomocnicy ds. ochrony danych osobowych  

mgr Ewa Kowalska

mgr Aleksandra Witkowska

 
Pełnomocnik ds. informacji naukowej  

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni

 
Pełnomocnik ds. stypendialnych i bytowych studentów  

dr inż. Iwona Głuch-Dela

 
Pełnomocnik ds. dydaktyki  

dr inż. Monika Wielechowska

 
Pełnomocnik ds. wykonania zadań dydaktycznych  

dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

 
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami  

dr inż. Anna Iuliano

Osoby z niepełnosprawnością – przydatne informacje (.pdf)

 
Pełnomocnik ds. profilu praktycznego  

dr inż. Maciej Dębowski

 
Pełnomocnik ds. rankingów

mgr Agnieszka Sikora

 

  

Wydziałowy Rzecznik Zaufania  


Komisja Dydaktyczna  

dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni – przewodnicząca

Zespół ds. promocji i informacji  

mgr Agnieszka Sikora – specjalista ds. promocji

dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni 

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem