Programy międzynarodowe

ERASMUS+

Wyjazdy w celach dydaktycznych 

Każdy pracownik dydaktyczny może wyjechać w ramach programu Erasmus+ w celu wygłoszenia wykładów/przeprowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach partnerskich. 

Wyjazdy w celach szkoleniowych 

Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w dziedzinie dot. pracy zawodowej (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem