Jakość kształcenia

Założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

  • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,
  • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na spółczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,
  • Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,
  • Przestrzeganie standardów akademickich,
  • Informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) (.pdf)
Wydziałowa Ksiega Jakości Kształcenia (.pdf)

Procedury

Formularze dotyczące WSZJ można znaleźć tutaj.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem