Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia - pliki

System Jakości Kształcenia

1.1.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Kierunkowe efekty uczenia się:

  1. Tabela efektów uczenia się dla kierunku Biotechnologia studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  2. Tabela efektów uczenia się dla kierunku Biotechnologia studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  3. Tabela efektów uczenia się dla kierunku Technologia Chemiczna studia I stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  4. Tabela efektów uczenia się dla kierunku Technologia Chemiczna studia II stopnia, profil ogólnoakademicki (.pdf)
  5. Tabela efektów uczenia się dla kierunku Technologia Chemiczna studia I stopnia, profil praktyczny (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem