Grzegorz Brzozowski

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

Stanowisko: specjalista chemik

Telefon: (22) 234 7934

E-mail: grzegorz.brzozowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 101

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR