Pełnomocnik ds. Praktyk – kontakt i godziny konsultacji

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Praktyk dla kierunku Biotechnologia i Technologia Chemiczna jest dr inż. Piotr Wieciński (Katedra Technologii Chemicznej, Gmach Technologii, pokój 148A; piotr.wiecinski@pw.edu.pl).

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w roku akademickim 2021/2022:
Czwartek: 14:00-16:00
Piątek: 14:30-16:30

Uwaga: Kontakt E-MAIL służy WYŁĄCZNIE do przesyłania wskazanych przez Pełnomocnika informacji i dokumentów oraz kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Ze wszelkimi pytaniami proszę zgłaszać się osobiście w terminach konsultacji.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR