Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

Wszyscy pragniemy żyć w pokoju, a jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów powinien być dialog – jest to stanowisko, które władze Politechniki Warszawskiej, jej pracownicy oraz studenci i doktoranci chcą wyrazić stanowczo i jednoznacznie. Liczymy, że działania wojenne zostaną jak najszybciej przerwane, zastąpione przez rozmowy i szacunek dla granic państw uznanych przez społeczność międzynarodową.

Zdajemy sobie sprawę, że to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego Politechnika Warszawska zapewnia pomoc psychologiczną dla tych członków naszej społeczności akademickiej, których obecne wydarzenia napawają obawą i lękiem. Rozważamy również wprowadzenie narzędzi, które mogą pomóc studentom, doktorantom i pracownikom naszej Uczelni pochodzącym z Ukrainy. W razie potrzeby będą one uruchamiane, tak by mogli oni kontynuować swoją naukę i pracę w Politechnice Warszawskiej.

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

Informacje o działaniach Politechniki Warszawskiej i polskiego środowiska akademickiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę: PW solidarna z Ukrainą.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem