Kalendarz akademicki

 
Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 maja 2023 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2023/2024

Harmonogram roku akademickiego 2022/2023

01.10.2022 początek roku akademickiego, początek semestru zimowego, uroczysta inauguracja roku akademickiego
03.10.2022 początek zajęć semestru zimowego
31.10.2022 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15.11.2022 Dzień PW
23.12.2021 początek wakacji zimowych
01.01.2023 ostatni dzień wakacji zimowych
29.01.2023 koniec zajęć semestru zimowego
30.01.2023 początek zimowej sesji egzaminacyjnej, egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
12.02.2023 ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
13.02.2023 początek okresu rejestracyjnego
19.02.2023 ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego
20.02.2023 początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego
07.04.2023 początek wakacji wiosennych
10.04.2023 ostatni dzień wakacji wiosennych
02.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
05.05.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.05.2023 Juwenalia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
09.06.2023 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
16.06.2023 koniec zajęć semestru letniego
17.06.2023 początek letniej sesji egzaminacyjnej, egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
30.06.2023 ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
01.07.2023 początek wakacji letnich
01.09.2023 ostatni dzień wakacji letnich
02.09.2023 początek jesiennej sesji egzaminacyjnej, egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2/C1 Academic
10.09.2023 termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
15.09.2023 ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej, termin złożenia pracy dyplomowej na studiach II stopnia
16.09.2023 początek okresu rejestracyjnego
29.09.2023 ostatni dzień okresu rejestracyjnego
30.09.2023 ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego
  • 09.11.2022 zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek
  • 05.01.2023 zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek
  • 05.04.2023 zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek
  • 06.06.2023 zajęcia odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek
       

Planer akademicki do pobrania»

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem