Osiągnięcia

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Wałęki-Bargieł NEW

Wykorzystanie mikro-/nanożeli czułych na warunki środowiskowe jako nośniki leków

14 kwietnia 2023 r., godz. 13:15 

Opublikowano: 27.03.2023

Wyniki konkursu YOUNG PW

Dofinansowanie otrzymało niemal 60 projektów, z których 15 to projekty z Wydziału Chemicznego PW.

Opublikowano: 20.03.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Kowalik

Układy hybrydowe zbudowane z nanokryształów stopowych AgInS2-ZnS i organicznych ligandów bioaktywnych do zastosowań biomedycznych

03 kwietnia 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 07.03.2023

Tytuł profesora dla dr. hab. inż. Dominika Jańczewskiego

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 lutego 2023 r. dr hab. inż. Dominik Jańczewski otrzymał tytuł profesora.

Opublikowano: 03.03.2023

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2022)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2022 (stan na 31-12-2022 r.).

Opublikowano: 02.03.2023

Artykuł pracowników Katedry Chemii Fizycznej w Angewandte Chemie International Edition

TADF Invariant of Host Polarity and Ultralong Fluorescence Lifetimes in a Donor-Acceptor Emitter Featuring a Hybrid Sulfone-Triarylboron Acceptor (IF 16.823).

Artykuł autorstwa dr. inż. Mateusza Urbana, mgr inż. Pauliny Marek-Urban, dr. hab. inż. Krzysztofa Durki, prof. dr. hab. inż. Sergiusza Lulińskiego (KChF Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska), dr. inż. Piotra Pandera i prof. Andrew P. Monkmana (Faculty of Physics, University of Durham).

Opublikowano: 24.02.2023

Decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odwołania od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Opublikowano: 24.02.2023

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego

Jednym z laureatów najbardziej prestiżowej nagrody – za całokształt dorobku naukowego – jest prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki z Wydziału Chemicznego PW.

Opublikowano: 21.02.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Woroszył-Wojno

Badania rozkładu toluenu jako modelowego imitatora substancji smolistych powstających w procesie zgazowania biomasy w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym

03 marca 2023 r., godz. 13:15

Opublikowano: 15.02.2023

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Monikowskiej

Modyfikacja elektrolitów polimerowych związkami boru i glinu o właściwościach kwasów Lewisa

20 lutego 2023 r., godz. 15:15

Opublikowano: 07.02.2023

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem