Osiągnięcia

Wyniki konkursu POSTDOC PW III

W rozstrzygniętej III edycji konkursu POSTDOC PW do finansowania skierowano 7 projektów.

Na liście rekomendowanych wniosków znalazły się 3 realizowane przez naukowców z Wydziału Chemicznego PW.

Opublikowano: 09.11.2022

Innowacje naukowców docenione podczas 16 edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS.

Badacze wywodzący się z Wydziału Chemicznego PW, spółki BoneReg oraz CZIiTT PW zaprezentowali trzy wynalazki, które zostały nagrodzone jednym złotym i dwoma srebrnymi medalami!

Opublikowano: 27.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Wojciechowskiego

Synteza, funkcjonalizacja i fotokatalityczne właściwości dwuwymiarowych krystalicznych węglików tytanu

25 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 25.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Jędrzejewskiej

Opracowanie efektywnych metod wytwarzania i domieszkowania nanokrystalicznego tlenku cynku z zastosowaniem ścieżki metaloorganicznej

18 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 24.10.2022

Studenci z Wydziału Chemicznego PW zwycięzcami w konkursie Drive Innovation

Pierwszą nagrodę przyznano za projekt: Ograniczenie emisji spalin za pomocą ogniw fotowoltaicznych III generacji.
Laureaci to: Magdalena Napurka, Magdalena Miętus, Julia Owczarska, Maksymilian Kukuć oraz opiekun naukowy zespołu mgr inż. Arkadiusz Czerwiński.

Opublikowano: 21.10.2022

Badacze z Wydziału Chemicznego PW w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021, na liście obejmującej całą karierę badawczą, Wydział Chemiczny reprezentowany jest przez 6 naukowców na 47 z Politechniki Warszawskiej. Natomiast w wykazie osiągnięć tylko za ostatni rok przedstawicieli Wydziału Chemicznego jest 5 na 38 z całej Uczelni.

Opublikowano: 20.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Mazur

(Aminometylo)pochodne ferrocenu – synteza, struktura i właściwości biologiczne

4 listopada 2022 r., godz. 13:15

Opublikowano: 20.10.2022

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Sokołowskiej

Opracowanie mikrosystemu przepływowego Lab-on-a-chip do tworzenia i funkcjonalnej analizy modelu wyspy trzustkowej w warunkach fizjologicznych i cukrzycy typu 2

24 października 2022 r., godz. 15:15

Opublikowano: 11.10.2022

Poster mgr inż. Olgi Góral z pierwszą nagrodą na konferencji branżowej organizowanej przez WSIiZ w Warszawie

Tytuł nagrodzonego posteru: Kontrola stabilności, testy starzeniowe i ich wpływ na właściwości fluidu kosmetycznego.

Opublikowano: 06.10.2022

Mgr inż. Roman Gańczarczyk laureatem nagrody za najlepszą prezentację posterową podczas XXII ogólnopolskiej konferencji naukowej Kryształy Molekularne 2022.

Tytuł nagrodzonej prezentacji: Synteza, właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne pochodnej benzotiadiazolu do zastosowań w procesach fotokatalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru.

Opublikowano: 30.09.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem