Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16:00.

Cykl wykładów wystartował 22 września 2023 r.

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

— biotechnologia 
— technologia chemiczna

akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2022 (stan na 31-12-2022 r.).

Aktualności

Absolwenci PW – w roli mentorów i mentorek, po raz 6 będą wspierać studentki i studentów Politechniki Warszawskiej w Programie Mentoringowym PW.

Rekrutacja trwa tylko trzy tygodnie.

Czym i dla kogo jest fundusz WUT IF? Jak się należy przygotować aby zwiększyć prawdopodobieństwo inwestycji w pomysł/spółkę? Jakie aspekty analizują fundusze VC i dlaczego? Na te pytania oraz na pytania uczestników odpowiedzi udzieli zespół ekspertów funduszu.

Miejsce: platforma MS Teams

Termin: 

5 marca, godz. 15:00 – studenci i doktoranci
6 marca, godz. 10:00 – pracownicy

O staż mogą się ubiegać osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta, ze stopniem doktora w obszarze nauk technicznych, dobrze znające język angielski, prowadzące badania naukowe w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 10 maja 2024 r. 

Od struktury krystalicznej do opatentowanego leku – praktyczne wykorzystanie narzędzi krystalografii

27.02.2024 (wtorek), godz. 14:15

Gmach Technologii Chemicznej, Audytorium Mościckiego

Konferencja naukowa: Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych: holistyczne ujęcie opieki zdrowotnej, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marka Masnyka oraz Prezydenta Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego Tzu Chi na Tajwanie, prof. Wen-Jui Lo.

termin: 17-19.04.2024 r.

miejsce: Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego 

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Do finansowania skierowano 4 projekty, w tym 2 badaczek z naszego Wydziału: dr hab. inż. Elżbiety Jastrzębskiej, prof. uczelni i dr hab. Patrycji Wińskiej.

Doktorantka naszego Wydziałumgr inż. Joanna Tańska, została wybrana na przedstawicielkę Polski w organizacji Young Ceramists Network Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego na kadencję styczeń 2024 - sierpień 2025.  

Na 56 projektów z przyznanym finansowaniem, 11 to projekty naukowców z naszego Wydziału.

Laureatami konkursu YOUNG PW II zostali: dr inż. Marta Jarczewska, dr inż. Karolina Drężek, mgr inż. Magdalena Miętus, dr inż. Hubert Ronduda, dr inż. Maciej Malinowski, mgr inż. Natalia Izdebska, mgr inż. Joanna Tańska, mgr inż. Zuzanna Iwoń, dr inż. Anna Sobiepanek, dr inż. Magdalena Borowska, mgr inż. Zygmunt Drużyński.

Otrzymane finansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pt.: 

W grupie jaśniej! Zielona synteza materiałów poliaromatycznych wykazujących efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych.

Prezentacja wyników konkursów organizowanych w ramach programów PW i Centrów Badawczych POB PW (IDUB) w 2023 r. Na Wydziale Chemicznym finansowanie otrzymało 51 projektów w 10 konkursach

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI