Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

W dniach od 1 do 3 grudnia, w godz. 10:00-18:00 na placu przed Gmachem Głównym pojawią się domki ze świątecznymi specjałami, m.in. gadżetami PW i rękodziełem.

Pierwszego dnia Kiermaszu nastąpi premiera nowej świątecznej iluminacji Gmachu Głównego, poznamy także laureatów tegorocznej edycji Stypendium pod choinkę.

To jeden z konkursów o indeks PW – laureaci nabywają uprawnienia do przyjęcia na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej, na kierunki: biotechnologia, biogospodarka i ochrona środowiska
Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich z całej Polski. 

Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16.00.

Cykl wykładów wystartował 7 października.

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Aktualności

Wydział Chemiczny PW zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Seminariów z Przemysłem. Naszymi Gośćmi będą Przedstawiciele firmy PKN ORLEN. 

30.11.2022r. (środa), godz. 15:15

Program adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2022 r.

Do konkursu można zgłaszać wyroby i technologie ułatwiające codzienne życie, automatyzujące procesy produkcji, wspomagające dbanie o zdrowie czy środowisko. Aplikować mogą uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy, działający na terenie Polski.

Termin zgłoszeń upływa 1 grudnia o godz. 16:00.

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 3 lata, za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej. Jego wysokość nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Wnioski można składać od 1.12.2022 r. Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki PW upływa 16.12.2022 r.

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów poprzez system IRK będą możliwe od 12 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023 r.

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Wyróżnienie przyznano za doktorat wdrożeniowy pt. Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych.

Podczas seminarium on-line beneficjenci konkursu przedstawią wyniki końcowe projektów. 

1-2 grudnia 2022 r. 

Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej

2 grudnia 2022 r., godz. 13:15

Spośród 15 dyscyplin, w których prowadzona jest działalność naukowa w Politechnice Warszawskiej, jedna uzyskała kategorię naukową A+, siedem – kategorię A i kolejne siedem – kategorię B+.

Obszar działalności naukowej Wydziału Chemicznego PW zawiera się w dwóch dyscyplinach, którym przyznano kategorie:

• inżynieria chemiczna – B+
• nauki chemiczne – A.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021)

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI