Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczneDyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

— biotechnologia 
— technologia chemiczna

akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.

Wykłady będą prowadzone przez cały rok, w piątki o godz. 16.00.

Cykl wykładów wystartował 7 października.

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Studia I i II stopnia na kierunku technologia chemiczna – uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. – otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim I i II stopnia, na kierunku biotechnologia – zgodnie z uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. – uzyskały ocenę pozytywną.

Aktualności

Program stwarza możliwość odwiedzin na Wydziałach PW oraz udziału w specjalnie przygotowanych wykładach, warsztatach i pokazach. 

Pierwsza edycja projektu #zawszeciekawi trwa od marca do maja 2023 r.
Na Wydział Chemiczny PW zapraszamy już 31.03.2023 r.

Na spotkania obowiązują zapisy».

Dobre praktyki w zgłoszeniach wynalazków z zakresu chemii

4.04.2023 (wtorek), godz. 14:15

Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium im. prof. I. Mościckiego

Projektowanie oraz synteza nowych pochodnych poliaromatycznych i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych

11.04.2023 (wtorek), godz. 14:15

Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium im. prof. Mościckiego

Do 23 kwietnia 2023 r. trwa rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN.

Staż jest płatny, trwa 6 miesięcy i zaczyna w lipcu.

Program przeznaczony jest dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów, bez limitu wieku, w ramach różnych specjalizacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny) drogą elektroniczną na adres: aldona.zalewska@pw.edu.pl.

Termin aplikowania upływa 29 marca 2023 r.

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Wykorzystanie mikro-/nanożeli czułych na warunki środowiskowe jako nośniki leków

14 kwietnia 2023 r., godz. 13:15 

Dofinansowanie otrzymało niemal 60 projektów, z których 15 to projekty z Wydziału Chemicznego PW.

Układy hybrydowe zbudowane z nanokryształów stopowych AgInS2-ZnS i organicznych ligandów bioaktywnych do zastosowań biomedycznych

03 kwietnia 2023 r., godz. 15:15

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 lutego 2023 r. dr hab. inż. Dominik Jańczewski otrzymał tytuł profesora.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2022 (stan na 31-12-2022 r.).

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI