Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się dwóch budynkach:

  • Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3
  • Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75.

Adres główny

Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

NIP 525-000-58-34

Biuro dziekana

tel. 22 234 75 07
tel. 22 234 57 58
fax: 22 628 27 41
Godziny otwarcia: 8:30–15:30

Kontakty z mediami i promocja

Kontakt z firmami, przemysłem

Dziekanat – Technologia Chemiczna 

dziekanat.ch@pw.edu.pl
Gmach Chemii, pok. 100A 

Godziny przyjęć w dziekanacie
tel. 22 234 73 72, 22 234 17 83

 Dziekanat – Biotechnologia

biodziekanat.ch@pw.edu.pl
Gmach Chemii, pok. 1 

Godziny przyjęć w dziekanacie
tel. 22 234 57 34

Godziny przyjęć w dziekanatach

Dziekanat kierunku Technologia Chemiczna jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Gabriela Szczygieł

Sprawy studenckie
lic. Anna Dudek
lic. Marta Titow

Telefon: (22) 234-73-72, (22) 234-17-83

E-mail: dziekanat.ch@pw.edu.pl

Dziekanat kierunku Biotechnologia jest otwarty dla studentów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 13:00

Sprawy studenckie - Studia I stopnia
Lucyna Wróblewska

Sprawy studenckie - Studia II stopnia
Elżbieta Wójcik

Telefon: (22) 234-57-34

E-mail: biodziekanat.ch@pw.edu.pl

Dyżury Dziekanów w Dziekanatach:

Zapisy w pok. 100A lub telefonicznie (22) 234-73-72 lub (22) 234-17-83

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni
poniedziałek 11.00-12.00
czwartek 11.00-12.00
Gmach Chemii - pokój 100A

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem