Kontakt

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się w dwóch budynkach:

  • Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3
  • Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75.

Adres główny

Politechnika Warszawska
Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

NIP 525-000-58-34

Biuro dziekana

tel. 22 234 75 07
tel. 22 234 57 58
fax: 22 628 27 41
Godziny otwarcia: 8:30–15:30

Kontakty z mediami i promocja

Kontakt z firmami, przemysłem

Dziekanat – Technologia Chemiczna 

dziekanat.ch@pw.edu.pl
Gmach Chemii, pok. 100A 

Godziny przyjęć w dziekanacie
tel. 22 234 73 72, 22 234 17 83

 Dziekanat – Biotechnologia

biodziekanat.ch@pw.edu.pl
Gmach Chemii, pok. 1 

Godziny przyjęć w dziekanacie
tel. 22 234 57 34

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem