Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzi 109 osób. 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

 • 24.10.2023, godz. 14:15
 • 21.11.2023, godz. 14:15
 • 19.12.2023, godz. 14:15
 • 30.01.2024, godz. 14:15
 • 12.03.2024, godz. 14:15
 • 23.04.2024, godz. 14:15
 • 21.05.2024, godz. 14:15
 • 25.06.2024, godz. 11:15
 • 24.09.2024, godz. 11:15

Tryb ustalania programu posiedzeń Rady Wydziału

 1. Projekt obrad Rady Wydziału jest ogłaszany i rozsyłany we wtorki, na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału. Do tego czasu, do godz. 14:00, muszą być ustalone wszystkie punkty programu, które wymagają głosowania.
 2. Materiały dodatkowe są rozsyłane w piątek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie, a w wyjątkowych sytuacjach w następny poniedziałek.

Bardzo proszę o informowanie Prodziekan ds. Rozwoju dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, odpowiedzialną za organizację Rady Wydziału, o sprawach, które powinny się znaleźć w programie Rady Wydziału, z uwzględnieniem podanych wyżej terminów.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem