Rada Wydziału

Tryb ustalania programu posiedzeń Rady Wydziału

  1. Projekt obrad Rady Wydziału jest ogłaszany i rozsyłany we wtorki, na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału. Do tego czasu, do godz. 14:00, muszą być ustalone wszystkie punkty programu, które wymagają głosowania.
  2. Materiały dodatkowe są rozsyłane w piątek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie, a w wyjątkowych sytuacjach w następny poniedziałek.

Bardzo proszę o informowanie Prodziekana ds. Rozwoju dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, odpowiedzialną za organizację Rady Wydziału, o sprawach, które powinny się znaleźć w programie Rady Wydziału, z uwzględnieniem podanych wyżej terminów.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem