Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzi 110 osób. 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

 • 18.10.2022, godz. 14:15
 • 29.11.2022, godz. 14:15
 • 13.12.2022, godz. 14:15
 • 17.01.2023, godz. 14:15
 • 07.03.2023, godz. 14:15
 • 25.04.2023, godz. 14:15
 • 16.05.2023, godz. 14:15
 • 27.06.2023, godz. 11:15
 • 26.09.2023, godz. 11:15

Tryb ustalania programu posiedzeń Rady Wydziału

 1. Projekt obrad Rady Wydziału jest ogłaszany i rozsyłany we wtorki, na tydzień przed posiedzeniem Rady Wydziału. Do tego czasu, do godz. 14:00, muszą być ustalone wszystkie punkty programu, które wymagają głosowania.
 2. Materiały dodatkowe są rozsyłane w piątek, w tygodniu poprzedzającym posiedzenie, a w wyjątkowych sytuacjach w następny poniedziałek.

Bardzo proszę o informowanie Prodziekan ds. Rozwoju dr hab. inż. Wiolettę Raróg-Pilecką, odpowiedzialną za organizację Rady Wydziału, o sprawach, które powinny się znaleźć w programie Rady Wydziału, z uwzględnieniem podanych wyżej terminów.

Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem