Emerytowani pracownicy

prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak
Katedra Chemii Analitycznej
Telefon: (22) 234-51-04
E-mail 1: mbal@ch.pw.edu.pl
E-mail 2: maria.balcerzak@pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 306

dr hab. inż. Jerzy Bieliński
Katedra Chemii Nieorganicznej
Telefon: (22) 234-74-72
E-mail: bielin@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 412

prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Katedra Chemii Fizycznej
Telefon: (22) 234-74-61,  (22) 621-31-15
E-mail: Ula@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 150

prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Telefon: (22) 234-53-42
E-mail: mifed@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

dr inż. Joanna Główczyk-Zubek
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Telefon: (22) 234-53-42
E-mail: jmzubek@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

prof. dr hab. inż. Adam Gryff-Keller
Katedra Chemii Organicznej
Telefon: (22) 234-51-03
E-mail: agryff@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

dr inż. Andrzej Królikowski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Telefon: (22) 234-72-59
E-mail: rabbit@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 421

prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
E-mail: anpietr@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 263

prof dr hab. inż. Gabriel Rokicki
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
E-mail: gabro@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 247a

dr hab. inż. Wojciech Sas
Katedra Chemii Organicznej
Telefon: (22) 234-51-03
E-mail: sas@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
Katedra Chemii Fizycznej
Telefon: (22) 234-72-73
E-mail: serwat@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 39

prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Katedra Chemii Fizycznej
Telefon: (22) 234-57-37
E-mail: spor@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 32

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Wydział Chemiczny
Telefon: (22) 234-55-04
E-mail: ludwik.synoradzki@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 49

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Katedra Technologii Chemicznej
Telefon: (22) 234-55-86
E-mail: szafran@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 314

dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
Katedra Chemii Organicznej
Telefon: (22) 234-51-03
E-mail: przemsz@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

prof. dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Telefon: (22) 234-53-42
E-mail: ewalajtys@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

dr inż. Jerzy Wisialski
Wydział Chemiczny
Telefon: (22) 234-78-04
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 48

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem