Emerytowani pracownicy

prof. dr hab. inż. Maria Balcerzak
Katedra Chemii Analitycznej
Tel. 22 234 5104
maria.balcerzak@pw.edu.pl
mbal@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 306

dr hab. inż. Jerzy Bieliński
Katedra Chemii Nieorganicznej
Tel. 22 234 7472
jerzy.bielinski@pw.edu.pl
bielin@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 412

prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Katedra Chemii Fizycznej
Tel. 22 234 7461, 22 621 3115
urszula.zelazna@pw.edu.pl
ula@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 150

prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Tel. 22 234 5342
michal.fedorynski@pw.edu.pl
mifed@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Tel. 22 234 7303, 22 234 7271
zbigniew.florjanczyk@pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 322

dr inż. Joanna Główczyk-Zubek
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Tel. 22 234 5342
joanna.zubek@pw.edu.pl
jmzubek@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

prof. dr hab. inż. Adam Gryff-Keller
Katedra Chemii Organicznej
Tel. 22 234 5103
adam.keller@pw.edu.pl
agryff@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

dr inż. Andrzej Królikowski
Katedra Chemii Nieorganicznej
Tel. 22 234 7259
andrzej.krolikowski@pw.edu.pl
rabbit@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 421

dr hab. inż. Zbigniew Ochal, prof. uczelni
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
Tel. 22 234 7327
zbigniew.ochal@pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 105

prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej
antoni.pietrzykowski@pw.edu.pl
anpietr@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 263

prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
gabriel.rokicki@pw.edu.pl
gabro@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 247a

dr hab. inż. Wojciech Sas
Katedra Chemii Organicznej
Tel. 22 234 5103
sas@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
Katedra Chemii Fizycznej
Tel. 22 234 7273
janusz.serwatowski@pw.edu.pl
serwat@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 39

prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński
Katedra Chemii Fizycznej
Tel. 22 234 5737
andrzej.sporzynski@pw.edu.pl
spor@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 32

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Wydział Chemiczny
Tel. 22 234 5504
ludwik.synoradzki@pw.edu.pl
ludwik.synoradzki@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 49

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Katedra Technologii Chemicznej
Tel. 22 234 5586
mikolaj.szafran@pw.edu.pl
szafran@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 314

dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
Katedra Chemii Organicznej
Tel. 22 234 5103
przemyslaw.szczecinski@pw.edu.pl
przemsz@ch.pw.edu.pl
Gmach Chemii, pokój 232

prof. dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode
Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków
Tel. 22 234 5342
ewalajtys@ch.pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 109

dr inż. Jerzy Wisialski
Wydział Chemiczny
Tel. 22 234 7804
jerzy.wisialski@pw.edu.pl
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 48

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem