Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna - I stopień studiów

Efekty kształcenia dla kierunku Technologia Chemiczna - I stopień studiów

semestr 1

Chemia (.pdf)
Fizyka 1 (.pdf)
Grafika inżynierska (.pdf)
Matematyka 1 (.pdf)
Podstawy nauki o materiałach 1 (.pdf)
Podstawy obliczeń inżynierskich (.pdf)
Przedsiebiorczość innowacyjna (.pdf)
Technologia informacyjna (.pdf)

semestr 2

Chemia - laboratorium (.pdf)
Chemia nieorganiczna (.pdf)
Elektrotechnika i elektronika (.pdf)
Elementy komunikacji interpersonalnej w naukach ścisłych i technice (.pdf)
Fizyka 2 (.pdf)
Język obcy 1 (.pdf)
Matematyka 2 (.pdf)

semestr 3

Automatyka i pomiary (.pdf)
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (.pdf)
Chemia analityczna I (.pdf)
Chemia fizyczna 1 (.pdf)
Chemia fizyczna 2 (.pdf)
Informatyka (.pdf)
Język obcy 2 (.pdf)
Laboratorium analizy ilościowej (.pdf)
Statystyka (.pdf)

semestr 4

Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo (wykład) (.pdf)
Chemia analityczna II (.pdf)
Chemia organiczna (.pdf)
Inżynieria chemiczna (.pdf)
Język obcy 3 (.pdf)
Laboratorium analizy instrumentalnej (.pdf)
Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej (.pdf)
Spektroskopowe metody badania struktury materii (.pdf)

semestr 5

Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo (laboratorium) (.pdf)
Chemia organiczna - laboratorium (.pdf)
Materiałoznawstwo, kompozyty i korozja (.pdf)
Podstawy krystalografii rentgenowskiej (.pdf)
Projektowanie procesów technologicznych (gr1) (.pdf)
Projektowanie procesów technologicznych (gr2) (.pdf)
Technologia chemiczna (gr1) (.pdf)
Technologia chemiczna (gr2) (.pdf)

semestr 6

Biotechnologia (.pdf)
Inżynieria reaktorów chemicznych (.pdf)
Język obcy obieralny (.pdf)
Metody badania materiałów (.pdf)
Projektowanie procesów technologicznych (seminarium gr1) (.pdf)
Projektowanie procesów technologicznych (seminarium gr2) (.pdf)
Technologia chemiczna II (laboratorium) (.pdf)
Technologia chemiczna II (wyklad) (.pdf)

Technologie specjalne 1

Laboratorium metrologii chemicznej (.pdf)
Laboratorium podstaw syntezy i technologii związków biologicznie czynnych (.pdf)
Laboratorium procesów technologii nieorganicznej (.pdf)
Laboratorium syntezy i badania polimerów (.pdf)
Laboratorium technik specjalnych - synteza (.pdf)
Laboratorium technologii ciała stałego (.pdf)
Laboratorium z technologii materiałów wysokoenergetycznych (.pdf)
Metody syntezy organicznej (.pdf)
Metody syntezy polimerów (.pdf)
Podstawy chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych (.pdf)
Podstawy chemii koloidów (.pdf)
Podstawy i zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów (.pdf)
Podstawy technologii ciała stałego (.pdf)
Przemysłowe zastosowania związków metaloorganicznych (.pdf)

semestr 7

Bezpieczeństwo techniczne i zagrożenia ekologiczne (.pdf)
Inżynierskie laboratorium dyplomowe (.pdf)
Ochrona środowiska w technologii chemicznej (seminarium) (.pdf)
Ochrona środowiska w technologii chemicznej (wykład) (.pdf)
Praktyka zawodowa (.pdf)
Przygotowanie inżynierskiej pracy dyplomowej (.pdf)
Seminarium dyplomowe (.pdf)
Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi (.pdf)

Technologie specjalne 2

Elektrochemia techniczna (.pdf)
Metody badań materiałów wysokoenergetycznych (.pdf)
Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowań tworzyw sztucznych (.pdf)
Reakcje wieloskładnikowe w syntezie organicznej (.pdf)
Zasady zrównoważonego rozwoju w chemii (.pdf)

przedmioty obieralne

Chemia nieorganiczna II - podstawy chemii koordynacyjnej, metaloorganicznej, bionieorganicznej i supramolekularnej (.pdf)
Chemia nieorganiczna II (.pdf)
Chemia organiczna - mechanizmy, stereochemia (.pdf)
Ekotoksykologia (.pdf)
Fizykochemiczne podstawy procesów katalitycznych (.pdf)
Miniaturyzacja w chemii analitycznej (.pdf)
Nowoczesne narzędzia chemii strukturalnej do przeszukiwania i analizy danych (.pdf)
Podstawy i zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów (.pdf)
Podstawy nauki o materiałach 2 (.pdf)
Podstawy produkcji, przetwórstwa i zastosowań tworzyw sztucznych (.pdf)
Polimery naturalne (.pdf)
Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej i gazowej (.pdf)
Termodynamika molekularna (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem