Archiwum Rad Wydziału

14.01.2020 14:15

Program (.pdf)
Protokół z posiedzenia Komisji ds. Nagród (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinia dot. wniosku o urlop szkoleniowy dr inż. Karoliny Chreptowicz (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinia dot. wniosku o urlop szkoleniowy dr inż. Marty Królikowskiej i dr. hab. inż. Marka Królikowskiego (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinia dot. wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Pawła Falkowskiego (.pdf)

26.11.2019 14:15

Program (.pdf)

24.09.2019 11:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Zatwierdzanie efektów uczenia się dla studiów:
1. Technologia Chemiczna I stopień (.pdf)
2. Technologia Chemiczna II stopień (.pdf)
3. Technologia Chemiczna profil praktyczny I stopień (.pdf)
4. Biotechnologia I stopień (.pdf)
5. Biotechnologia II stopień (.pdf)
Zatwierdzanie programów studiów:
1. Technologia Chemiczna I stopień (.docx)
2. Technologia Chemiczna II stopień (.docx)
3. Technologia Chemiczna profil praktyczny I stopień (.docx)
4. Biotechnologia I stopień (.docx)
5. Biotechnologia II stopień (.docx)

02.07.2019 11:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Opiniowanie przypisania kierunkowych efektów uczenia się do Charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji:
1. Technologia Chemiczna I stopień (.pdf)
2. Technologia Chemiczna II stopień (.pdf)
3. Technologia Chemiczna profil praktyczny I stopień (.pdf)
4. Biotechnologia I stopień (.pdf)
5. Biotechnologia II stopień (.pdf)

21.05.2019 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. przedłużenia zatrudnienia (.pdf)
Sprawozdanie Wydziałowe z działalności w roku 2018 (.pdf)
Sprawozdanie Wydziałowe z działalności w roku 2018 - dodatek 7 - tabele do sprawozdania finansowego (.pdf)

16.04.2019 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. urlopu (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. przedłużenia zatrudnienia (.pdf)

19.03.2019 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Kierunki studiów - przyporządkowanie do dziedzin (.pdf)

26.02.2019 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. urlopu (.pdf)
Komisja ds. Kadr protokół (.pdf)
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń - protokół (wnioski o nagrody Rektora PW) (.pdf)

22.01.2019 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. utworzenia wspólnej szkoły doktorskiej z WIM i IChIP (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. wniosku o przedłużenie zatrudnienia (.pdf)
Polityka kadrowa Wydziału Chemicznego PW (.pdf)

18.12.2018 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinie ws. wniosków urlopowych (.pdf)
Komisja ds. Nauki opinia ws. wniosku o przedłużenie zatrudnienia (.pdf)
Komisja ds. Nagród i Odznaczeń protokół posiedzenia (.pdf)

20.11.2018 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)

23.10.2018 14:15

Program (.pdf)
Materiały - Procedura dyplomowania 2018 (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.pdf)

25.09.2018 14:15

Program (.pdf)
Sprawy i stopnie naukowe (.docx)
Wnioski o stypendium Ministra - doktoranci (.pdf)
Wnioski o stypendium Ministra - studenci (.pdf)

10.07.2018 11:15

Program (.pdf)
Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok (.pdf)
Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok - dodatek (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)

19.06.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)

22.05.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinia ws. wniosku - dr Durka (.pdf)
Sprawozdanie Wydziałowe za rok 2017 (.pdf)
Sprawozdanie Wydziałowe za rok 2017 dodatek nr 7 (.pdf)

17.04.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinie (.pdf)

13.03.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki - opinie (.pdf)

20.02.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)

23.01.2018 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)
Komisja ds. Nauki - Opinia Nagrody Prezesa Rady Ministrów (.docx)

19.12.2017 14:15

Program (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)
Protokół Komisji ds. Kadr (.pdf)
Protokół Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (.pdf)

21.11.2017 14:15

Program (.pdf)
Listy intencyjne podpisane z Wydziałem (.pdf)
Projekt TriBioChem studia doktoranckie - program (.pdf)
Projekt TriBioChem studia doktoranckie - zasady rekrutacji (.pdf)
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Dydaktycznej (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - efekty kształcenia (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - wzór KRK (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - Lista nauczycieli akademickich z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza Uczelnią (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - modelowy plan studiów (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - praktyka zawodowa (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - wykaz podmiotów opiniujących (.pdf)
Program kształcenia profil praktyczny kierunek Technologia Chemiczna - zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego inżynierskiego (.pdf)
Stopnie i sprawy naukowe (.pdf)

24.10.2017 14:15

Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Protokół Komisji ds. Kadr (.pdf)

26.09.2017 11:15

Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Opinia o nowych artykułach dr. Tryznowskiego (.pdf)
Protokół Komisji ds. Przewodów Doktorskich - nadanie stopnia Piotrowi Wieczorkowi (.pdf)
Wykaz wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - studenci (.pdf)
Wykaz wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia - doktoranci (.pdf)
Lista niesamodzielnych pracowników uprawnionych do prowadzenia dyplomów w roku akademickim 2017/2018 (.pdf)

04.07.2017 11:15
Materiały do pobrania (.pdf)
Materiały do pobrania - protokół Komisji ds. Kadr (.pdf)

13.06.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

23.05.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)
Sprawozdanie Wydziałowe za 2016 rok (.pdf)

25.04.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)
Materiały do pobrania - opinia ws. zgodności dorobku dr Pobudkowskiej-Mireckiej z kryteriami habilitacyjnymi (.pdf)
Materiały do pobrania - podział dotacji statutowej w roku 2017 (.pdf)

21.03.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

21.02.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)
Materiały do pobrania - stypendia, nagrody, urlopy (.pdf)
Materiały do pobrania - konkursy (.pdf)
Materiały do pobrania - Korekta XII do Planu Rzeczowo-Finansowego 2016 (.pdf)

24.01.2017 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)
Materiały uzupełniające - recenzja1 pracy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Gąbki (.pdf)
Materiały uzupełniające - recenzja2 pracy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Gąbki (.pdf)
Materiały uzupełniające - Uzasadnienie wniosku do Nagrody Prezesa Rady Ministrów (dr inż. Łukasz Banach) (.pdf)
Materiały uzupełniające - Uzasadnienie wniosku do Nagrody Prezesa Rady Ministrów (dr inż. Piotr Guńka) (.pdf)
Materiały uzupełniające - Uzasadnienie wniosku do Nagrody Prezesa Rady Ministrów (dr Renata Rybakiewicz) (.pdf)
Materiały uzupełniające - Uzasadnienie wniosku do Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego (dr inż. Piotr Guńka) (.pdf)

20.12.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

22.11.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

18.10.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

27.09.2016 11:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

28.06.2016 11:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania

07.06.2016 14:15
Program
Materiały do pobrania (.pdf)
Materiały do pobrania (skutki podwyżek dla NNA) (.xlsx)
Materiały do pobrania (skutki podwyżek dla NA) (.xlsx)

17.05.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

19.04.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)
Sprawozdane Wydziałowe za 2015 rok (.pdf)

22.03.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

01.03.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

02.02.2016 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

22.12.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - protokół z posiedzenia Komisji ds. Nagród, opiniowanie wniosków o medale i odznaczenia (.pdf)

01.12.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Sprawy dydaktyczne (.pdf)
Zmiany w WKJK (.pdf)
Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia - wersja zaktualizowana (.pdf)

10.11.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

20.10.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie (.pdf)

28.09.2015 11:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Plan studiów 2015-2016 dla semestrów 1-4 (.xls)
Lista studentów ubiegających się o stypendium ministra (.doc)

30.06.2015 11:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.05.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Sprawozdane Wydziałowe za 2014 rok (.pdf)

05.05.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały do pobrania (.pdf)

14.04.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

24.03.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

24.02.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

20.01.2015 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Plan rzeczowo-finansowy 2014 cz. 1 (.pdf)
Plan rzeczowo-finansowy 2014 cz. 2 (.pdf)

16.12.2014 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

25.11.2014 14:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Protokół zebrania Komisji ds. Kadr (.pdf)

21.10.2014 11:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.09.2014 11:15
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

01.07.2014 11:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

03.06.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie badań potrzeb, opinii i konsultacji społecznych (wzory formularzy):
Formularz (.pdf)
Raport (.pdf)
Procedura (.pdf)

13.05.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Wydziału w 2013 roku (.pdf)

15.04.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

25.03.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

25.02.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

21.01.2014 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

17.12.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.11.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

05.11.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

15.10.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.09.2013 11:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Lista pracowników niesamodzielnych uprawnionych do prowadzenia zajęć - poprawiona wersja (.pdf)

25.06.2013 11:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

04.06.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Lista pracowników Wydziału Chemicznego PW, którym przyznano zwiększone wynagrodzenie na okres 01.01.2013-31.12.2013 z tytułu przyznania statusu KNOW (.pdf)

14.05.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Wydziału w roku 2012 (poprawione) (.pdf)

16.04.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

19.03.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.02.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)

22.01.2013 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Tszyrsznica (.pdf)

18.12.2012 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Protokół (.doc)

27.11.2012 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

06.11.2012 14:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Podsumowanie kadencji 2008-2012 (.pdf)
Zamierzenia na nowa kadencję 2012-2016 (.pdf)

16.10.2012 11:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

26.09.2012 11:15 w sali Czochralskiego Gmachu Technologii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

03.07.2012 11:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)

05.06.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)

08.05.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie (.pdf)

17.04.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

27.03.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

21.02.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

17.01.2012 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

20.12.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

29.11.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

08.11.2011 11:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

18.10.2011 11:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

27.09.2011 11:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)

28.06.2011 11:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

07.06.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

10.05.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

12.04.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)
Sprawozdanie z działalności Wydziału z roku 2010 (.pdf)

22.03.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)
Zmiana kierujących pracą dyplomową (.doc)

22.02.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

18.01.2011 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

14.12.2010 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.doc)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.doc)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie3 (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

30.11.2010 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie3 (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

09.11.2010 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

19.10.2010 14:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

28.09.2010 12:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

29.06.2010 10:15 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

08.06.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

18.05.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zgłoszenia nowych tematów prac dyplomowych oraz zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

27.04.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)
Sprawozdanie z działalności Wydziału w roku 2009 (.pdf)

13.04.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie3 (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

23.03.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

23.02.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

12.01.2010 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

15.12.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

24.11.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)
Zmiany tematów prac dyplomowych (.doc)

20.10.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

29.09.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

30.06.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

16.06.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

19.05.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

21.04.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

07.04.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

24.03.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

24.02.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie3 (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

13.01.2009 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie1 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie2 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie3 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie4 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie5 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie6 (.pdf)
Materiały dodatkowe - uzupełnienie7 (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

16.12.2008 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

02.12.2008 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

18.11.2008 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

21.10.2008 w sali 350A Gmachu Chemii
Program (.pdf)
Materiały dodatkowe (.pdf)
Uchwały i postanowienia (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem