dr Łukasz Skórka

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

Stanowisko: adiunkt

Telefon: 22 234 5172

E-mail: lukasz.skorkaSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej, pok. 132

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem