Grzegorz Brzozowski

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych

Stanowisko: specjalista chemik

Telefon: 22 234 7934

E-mail: grzegorz.brzozowskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

Gmach Chemii, pok. 101

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem