Akredytacje KAUT dla kierunków prowadzonych na Wydziale Chemicznym na lata 2023-2028

13 stycznia 2023 r. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych przyznała kierunkom: 

  • biotechnologia 
  • technologia chemiczna

prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, akredytacje na okres 14.01.2023 – 13.01.2028 r.
   

Decyzja o przyznaniu akredytacji KAUT dla kierunku biotechnologia (.pdf)

Decyzja o przyznaniu akredytacji KAUT dla kierunku technologia chemiczna (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem