Osiągnięcia

dr inż. Paweł Borowiecki w gronie członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego NEW

O pozytywnej decyzji zadecydował wysoki poziom naukowy artykułów opublikowanych w bieżącym roku kalendarzowym w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Royal Society of Chemistry.

Opublikowano: 11.08.2022

Pracownik naszego wydziału laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Magdalena Borowska została Laureatką konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej w kategorii najlepsza praca w dziedzinie spektrometrii analitycznej. Praca pt. „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego. Uroczyste wręczenie dyplomu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz nagrody odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku podczas XXVI Sympozjum Analitycznego „Klimatyczna Chemia Analityczna” w Bronisławowie. Fundatorem nagrody była firma MS Spektrum.

Opublikowano: 19.07.2022

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła ranking 2022!

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

Opublikowano: 22.06.2022

Studenckie Noble 2022 rozdane!

W sobotę, 4 czerwca podczas Gali Finałowej poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu Studencki Nobel

Jedną z nich jest Aleksandra Bandzerewicz, studentka Wydziału Chemicznego PW, zdobywczyni głównej nagrody w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka.

Opublikowano: 09.06.2022

Wystąpienie dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur nagrodzone na X TeChem w kategorii produktów specjalistycznych.

W dniach 11–14 maja 2022 odbył się X Kongres Technologii Chemicznej (X TeChem). Wydarzenie organizowane było przez Katedrę Zaawansowanych Technologii Materiałowych oraz Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. inż. Gadomska-Gajadhur zaprezentowała referat pt. „Wytwarzanie poliestrów z gliceryny i kwasów dikarboksylowych oraz ich potencjalne zastosowania w medycynie”. Wystąpienie zostało ocenione jako najlepsze w sekcji produktów specjalistycznych.
Kongres dotyczy szeroko rozumianej technologii chemicznej wykorzystywanej w różnych branżach gospodarki, zapraszani są naukowcy, dydaktycy z wielu uczelni czy instytutów naukowych oraz przedstawiciele przemysłu chemicznego. Organizowany jest od 28 lat w różnych ośrodkach naukowych.
Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano: 18.05.2022

Prof. Gliński otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych

Informujemy, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2022 roku Prezydent RP nadał Panu prof. Markowi Glińskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Gratulujemy!

Opublikowano: 13.05.2022

Pracownicy naszego wydziału laureatami stypendium START 2022

Informujemy, że pracownicy naszego Wydziału otrzymali prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Są to mgr inż. Michał Terlecki z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej oraz dr inż. Agnieszka Żuchowska z Katedry Biotechnologii Medycznej.

Wśród 100 laureatów, 4 pochodzi z Politechniki Warszawskiej, a 2 z nich z naszego Wydziału.

Gratulujemy!

Opublikowano: 13.05.2022

Nasi studenci laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Jak co roku odnoszący sukcesy studenci z całej Polski otrzymali wyjątkowe wyróżnienia za swoją działalność naukową, sportową i artystyczną. Stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022 przyznano 432 studentom. W tym gronie jest siedemnaście osób z Politechniki Warszawskiej. Wszystkie one zostały docenione za osiągnięcia naukowe. Z Wydziału Chemicznego jest aż ośmioro studentów. Studiujący na kierunku Biotechnologia Aleksander Gryciuk i Joanna Kawalec oraz studiujący kierunek Technologia Chemiczna: Aleksandra Bandzerewicz, Marta Borecka, Jakub Cyniak, Ewa Dutkowska, Aleksandra Kosińska, Piotr Krajewski, Michalina Perron. Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji i listę wszystkich stypendystów można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Opublikowano: 06.04.2022

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2021)

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021)

Opublikowano: 20.02.2022

Nowa monografia pod redakcją profesorów naszego Wydziału

Nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego ukazała się monografia „Sensory chemiczne i biosensory” pod redakcją trojga profesorów Katedry Biotechnologii Medycznej naszego Wydziału (prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska, prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski).

W monografii przedstawiono różnorodne zagadnienia dotyczące sensorów chemicznych i biosensorów – nowoczesnych urządzeń analitycznych, które często z powodzeniem zastępują skomplikowane instrumenty pomiarowe stosowane rutynowo w analizie chemicznej i bioanalityce. Autorami rozdziałów monografii są pracownicy naukowo-badawczy z Katedry Biotechnologii Medycznej oraz kilku ośrodków akademickich w Polsce, zajmujących się od wielu lat projektowaniem tego typu urządzeń analitycznych.

Opublikowano: 30.01.2022

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem