Szafiry na Wydziale Chemicznym

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020

  
  

  • Projekt pt.: Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym

Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.05.2024

Całkowita wartość projektu to 14 516 865,00 PLN

Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko i PGZ Nitrochem.

Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

  

  
   

  • Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego”

Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.05.2024

Całkowita wartość projektu to 8 353 711,00 PLN

Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o.

Liderem projektu jest Politechnika WarszawskaWydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem