Szafiry na Wydziale Chemicznym

Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego otrzymał dwa projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa" pk. "SZAFIR" - Konkurs nr 1/SZAFIR/2020

Projekt pt.: „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym”
Liderem i Kierownikiem projektu jest pracownik naszego wydziału dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni.
Okres realizacji projektu: 01-06-2021 - 31-05-2024,
Całkowita wartość projektu to 14 516 865,00 PLN
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Mesko i PGZ Nitrochem.
Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

Projekt pt.: „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego”
Kierownikiem projektu na Wydziale Chemicznym jest dr inż. Michał Chmielarek.
Okres realizacji projektu: 01-06-2021 - 31-05-2024,
Całkowita wartość projektu to 8 353 711,00 PLN
Projekt jest realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Przemysłu Organicznego – Sieci Badawczej Łukasiewicza i DRI Solutions Sp. z o.o.
Liderem projektu jest Politechnika Warszawska – Wydział Mechaniczny i Energetyki Lotnictwa.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR