Młodzi naukowcy z Wydziału Chemicznego docenieni na XLV Studenckiej Konferencji Naukowej

W dniu 23.05.2024 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej odbyła się XLV Studencka Konferencja Naukowa, pt.

Potencjał innowacyjny w inżynierii materiałowej i zarządzaniu produkcją. 

Patronat Honorowy nad konferencją objął J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

  
Uczestnicy wygłosi 34 referaty w 3 sesjach tematycznych: inżynieria materiałowa, zarządzanie produkcją oraz zrównoważony rozwój. W sesji posterowej natomiast zaprezentowano 24 prace naukowe. 

  
Podczas uroczystego zakończenia dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. uczelni, kierownik dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa, wręczył dyplomy i nagrody za najlepsze prace naukowe. 
Wśród wyróżnionych są trzy osoby z naszego Wydziału:

 • Olga Góral, doktorantka – 2 miejsce za wystąpienie w sesji inżynieria materiałowa
  (Olga Góral, Anna Krztoń-Maziopa: Badania nad eliminacją/inhibicją rekrystalizacji surowców w bezwodnym fluidzie kosmetycznym)
 • Jacek Kowalczyk, student ostatniego roku studiów magisterskich – 3 miejsce za wystąpienie w sesji inżynieria materiałowa
  (Jacek Kowalczyk, Maciej Siekierski, Piotr Moszczyński: Badanie zjawisk korozyjnych w materiałach ołowianych)
 • Mikołaj Nowicki, student ostatniego eoku studiów magisterskich – 2 miejsce za poster 
  (Mikołaj Nowicki, Paweł Ruśkowski, Agnieszka Gadomska-Gajadhur: Opracowanie modelu otrzymywania poli(bursztynianu gliceryny)
     

   
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem