Nasi badacze w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Naukowcy z Wydziału chemicznego Politechniki Warszawskiej po raz kolejny znaleźli się w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych na świecie.

  
Lista Top 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywana jest przez Stanford University we współpracy z Wydawnictwem Elsevier. Do zestawienia trafiają badacze z całego świata. Ranking powstaje na podstawie informacji o ich dorobku naukowym zgromadzonym w bazie Scopus, a bibliometrycznymi kryteriami oceny są m.in. całkowita liczba cytowań, indeks Hirscha (h-index), pozycja i rola danego badacza na liście autorów publikacji czy liczba artykułów.

W 2023 roku opublikowano dwa rankingi, jeden uwzględnia dorobek naukowy badaczy z okresu od początku ich kariery naukowej do końca 2022 roku (z uwzględnieniem zarówno osób aktywnych, jak i tych, które zakończyły już swoją karierę), a drugi – dorobek naukowy w 2022 roku.

  
W rankingu World’s Top 2% Scientists 2023 obejmującym cały dorobek w karierze naukowej znalazło się 7. naukowców z Wydziału Chemicznego PW:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński (Katedra Chemii Analitycznej)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW (Katedra Chemii Nieorganicznej)
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Katedra Chemii i Technologii Polimerów)
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Katedra Chemii i Technologii Polimerów)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Katedra Biotechnologii Medycznej)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska (Katedra Biotechnologii Medycznej)
 • dr hab. inż. Kamil Paduszyński, prof. uczelni (Katedra Chemii Fizycznej).

  
Natomiast w rankingu World’s Top 2% Scientists 2023 uwzględniającym wyłącznie dorobek naukowy w 2022 roku znalazło się 4. naukowców z naszego Wydziału:

 • dr hab. inż. Kamil Paduszyński, prof. uczelni (Katedra Chemii Fizycznej)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego PW (Katedra Chemii Nieorganicznej)
 • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Katedra Chemii i Technologii Polimerów)
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński (Katedra Chemii Analitycznej).

  
W rankingu dotyczącym całego dorobku naukowego, pośród ponad 204 tysięcy naukowców z całego świata, zostało wyróżnionych 1.119 badaczy z Polski w tym 53. z Politechniki Warszawskiej. Natomiast w rankingu dotyczącym dorobku naukowego wyłącznie za 2022 rok, w gronie ponad 210 tysięcy naukowców z całego świata znalazło się 1.142 polskich badaczy, spośród których 36. jest związanych z Politechniką Warszawską.

   
Szczegółowe rankingi (całokształt dorobku naukowego, dorobek w 2022 roku) znajdują się na stronie internetowej: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6.

     

(Źródło: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6)

    

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem