Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Kowalik

Termin:

03.04.2023 r., godz. 15:15

  
Miejsce:

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 
Gmach Technologii Chemicznej
Audytorium Mościckiego  
ul. Koszykowa 75

  
Tytuł rozprawy: 

UKŁADY HYBRYDOWE ZBUDOWANE Z NANOKRYSZTAŁÓW STOPOWYCH AGINS2-ZNS I ORGANICZNYCH LIGANDÓW BIOAKTYWNYCH DO ZASTOSOWAŃ BIOMEDYCZNYCH

  
Promotorzy rozprawy:   

  • dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  • prof. dr hab. Anna Maria Nowicka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  
Recenzenci: 

  • dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. uczelni, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Boncel, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny
  • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  
Streszczenie oraz recenzje zamieszczone są w BIP PW:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2022/mgr-inz.-Patrycja-Kowalik

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem