Pracownik naszego wydziału laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Magdalena Borowska została Laureatką konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii analitycznej w kategorii najlepsza praca w dziedzinie spektrometrii analitycznej. Praca pt. „Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego. Uroczyste wręczenie dyplomu Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz nagrody odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku podczas XXVI Sympozjum Analitycznego „Klimatyczna Chemia Analityczna” w Bronisławowie. Fundatorem nagrody była firma MS Spektrum.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem