Studenckie Noble 2022 rozdane!

W sobotę, 4 czerwca podczas Gali Finałowej poznaliśmy laureatki i laureatów konkursu Studencki Nobel
Jedną z nich jest Aleksandra Bandzerewicz, studentka Wydziału Chemicznego PW, zdobywczyni głównej nagrody w kategorii Nauki przyrodnicze i energetyka.      

   
Aleksandra została wyróżniona za szereg osiągnięć. Jej prace badawcze dotyczą otrzymywania i badania nowych biomateriałów polimerowych do zastosowań medycznych, w szczególności rekonstrukcji uszkodzonych tkanek i narządów.

  
(...) Moje plany dotyczą badań nad możliwością rekonstrukcji naczyń krwionośnych (...) – mówi o przyszłości nasza świeżo upieczona laureatka Studenckiego Nobla.

   

   
Aktualnie studentka zaangażowana jest w projekt  Biomimetyczne, biodegradowalne podłoża komórkowe do różnicowania komórek macierzystych w kierunku osteoblastów i chondrocytów (SteamScaf), finansowany w ramach realizowanego na PW programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Swoje zainteresowania naukowe rozwija pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur, w zespole BoneReg – jako wolontariuszka uczestniczy w projektach dotyczących porowatych biodegradowalnych implantów do regeneracji kości gąbczastej oraz elastycznych plastrów do leczenia stopy cukrzycowej. Zespół otrzymał nagrodę Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2021.

Aleksandra jest również współautorką kilku artykułów naukowych oraz zgłoszenia patentowego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na swoim koncie ma pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy poster podczas XXV Konferencji Naukowej Modyfikacja Polimerów oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Złoty Medal Chemii 2021 na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską.

To także stypendystka Ministra Edukacji i Nauki (2021/2022) oraz Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (2021/2022).

   

Nagrody w konkursie Studencki Nobel przyznawane są corocznie (od 2009 r.) studentom wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Pełna lista zwycięzców znajduje się na Facebooku»

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

   

(Źródło: www.pw.edu.pl; www.studenckinobel.info)

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem