12 i 13 konkurs MOBILITY PW

Nowe edycje konkursów na finansowanie mobilności naukowych w ramach programu MOBILITY PW, już otwarte! 

Wnioski konkursowe należy składać online, do 5 maja 2024 r. włącznie.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową, której nierozerwalnymi elementami są:

Pobierz plakat (.pdf)
    
  
Dla kogo?

  • PRACOWNIKÓW PW – min. 1/2 etatu, umowa min. do 30.06.2026 r.
  • DOKTORANTÓW szkoły doktorskiej PW 

  
Na jakie formy mobilności?

  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do artykułu naukowego;
    wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce;
    udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (od 21 dni do 3 miesięcy);
  • staże badawcze i wizyty studyjne w prestiżowych zagranicznych ośrodkach (od 21 dni do 3 miesięcy);
  • wyjazdy związane z nauką obsługi unikatowej aparatury badawczej (od 21 dni do 3 miesięcy).

   
UWAGA! Konkursy dotyczą mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. i zakończą nie później niż do 30 czerwca 2025 r.

   
Kryteria oceny

Planowana aktywność, opisana we wniosku powinna służyć rozwojowi pracowników/doktorantów PW. Komisja oczekuje od wnioskodawców uzasadnienia jak mobilność wpłynie na rozwój ich kariery akademickiej. Wyjaśnienia powinny odnosić się w szczególności do perspektyw jakie stwarza realizacja aktywności w wybranym ośrodku naukowym w odniesieniu do aktualnego etapu kariery beneficjenta. Efekty planowanej aktywności powinny być powiązane z czasem trwania aktywności.

Komisja zastrzega sobie prawo sprawdzenia dorobku w REPOZYTORIUM PW.

Szczegółowe kryteria znajdują się w regulaminie i ogłoszeniu konkursowym, dostępnych na stronie www.csz.pw.edu.pl/Mobility-PW.

   
Kontakt 

Wanda Borkowska – wanda.borkowska@pw.edu.pl
Małgorzata Zielińska – malgorzata.zielinska@pw.edu.pl

tel. +48 22 234 60 02

   
Program Mobility PW koordynuje Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Konkursy realizowane są w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza oraz projektów: SEED i PROM PW 2.  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem