Augmenting Chemistry – International Young Chemists Conference 2024

Członkowie Chemicznego Koła Naukowego Flogiston mają zaszczyt zaprosić na pierwszą edycję międzynarodowej konferencji Augmenting Chemistry – International Young Chemists Conference.

Termin:14–16 kwietnia 2024 r.
Miejsce: Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów  

   
Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania wystąpień dotyczących zarówno teoretycznych jak i praktycznych zagadnień związanych z badaniami młodych naukowców we wszystkich gałęziach chemii. Podczas konferencji będą prezentowane aktualne zagadnienia, pojawiające się w czasie prowadzonych badań.

Konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla młodych studentów i doktorantów, a także pracowników naukowych wyższych uczelni i jednostek naukowo-badawczych, których działalność i zainteresowania naukowe wiążą się z dziedzinami chemii, technologii chemicznej lub nauk pokrewnych.

   
Ważne terminy

Termin rejestracji: 24 marca 2024 r.
Termin wysłania abstraktu: 2 kwietnia 2024 r.
Termin wpłacenia opłaty konferencyjnej: 7 kwietnia 2024 r.

   
Kontakt do organizatorów

   
Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne jest na stronie internetowej konferencji: https://augchem.ch.pw.edu.pl/.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem