Europejskie Dni Badań i Innowacji 2022

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji otworzyła rejestrację na 4 edycję Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbędą się online 28 i 29 września 2022 r. Dwudniowe wydarzenie zgromadzi decydentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli, którzy będą debatować jak kształtować przyszłość badań i innowacji w Europie i poza nią.

European Research and Innovation Days #RIDaysEU są otwarte dla każdej osoby zainteresowanej tematem i wyrażeniem swojego zdania.

Strona rejestracji»

  

Tegoroczna edycja wydarzenia oferuje uczestnikom możliwość dyskusji i kształtowania nowych rozwiązań wzmacniających odporność Europy i jej strategiczną autonomię. Program obejmuje sesje na temat nowej Europejskiej Agendy Innowacji, Europejskiego Roku Młodzieży, bogactwa europejskiej kreatywności kulturowej, misji UE i wielu innych tematów.

  
Debatom towarzyszyć będzie Europejska Wioska Dni Badań i Innowacji zapewniająca przestrzeń do networkingu. W tym roku wioska obejmie kilka cyfrowych „domów”, reprezentujących politykę w zakresie badań i innowacji oraz innowacje, program Horyzont Europa oraz każdą z pięciu misji UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu, raka, oceanów, miast i gleby.

  
Nowa, interaktywna wystawa zaangażuje obywateli bezpośrednio w misje UE, stanowiące nowy sposób na znalezienie konkretnych rozwiązań niektórych z naszych największych wyzwań.

   
Od pierwszej edycji w 2019 r. Europejskie Dni Badań i Innowacji są corocznym sztandarowym wydarzeniem Komisji Europejskiej poświęconym przyszłości badań naukowych i innowacji. Konferencja jest okazją do łączenia, podsumowania osiągnięć badań i innowacji oraz zebrania szerokiego wkładu decydentów, zainteresowanych stron i obywateli na temat tego, w jaki sposób polityka badań i innowacji oraz finansowanie mogą przyczynić się do realizacji europejskich priorytetów. 

Zeszłoroczna, wirtualna edycja zgromadziła ponad 21 tys. uczestników ze 100 różnych krajów, którzy wzięli udział w 70 sesjach i warsztatach.

  
Kompleksowe informacje dostępne są na stronie Komisji Europejskiej».

  

(Źródło: www.kpk.gov.pl, https://ec.europa.eu)

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem