Kierunek ORLEN - program stażowy

Stażystami mogą zostać studenci ostatnich lat studiów, absolwenci i osoby, które chcą zmienić kierunek swojej kariery zawodowej.

Na kandydatów czeka 70 miejsc stażowych w 12 Spółkach Grupy ORLEN, w 9 miastach. Staż trwa 6 miesięcy, jest płatny i zakłada przygotowanie stażysty do pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia. 

  
Rekrutacja trwa do 21 kwietnia. 

   
Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem strony www.orlen.pl/kariera. Kandydaci aplikują w odpowiedzi na wybrane – jedno lub więcej – ogłoszenie stażowe. Poszukiwane są osoby po kierunkach ścisłych, technicznych, humanistycznych czy ekonomicznych.

  
Warunkiem odbycia stażu jest udział w procesie rekrutacji do programu, m.in. rozmowa z przyszłym opiekunem stażysty i przedstawicielem zespołu rekrutacji.

   
Stażysta otrzymuje bieżące wsparcie indywidualnego opiekuna merytorycznego i opiekuna z obszaru kadr, opiekę zespołu w którym będzie realizować staż, ciekawe zadania mające odzwierciedlenie w strategii ORLEN 2030, szkolenia merytoryczne i wzmacniające kompetencje miękkie i spotkania z innymi stażystami w ramach społeczności stażowej.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem