Konkurs na stanowiska „student-stypendysta” w projekcie NCN SONATA BIS

W ramach projektu NCN SONATA BIS-9 "Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca." (kierownik projektu dr hab. inż., prof. PW Elżbieta Jastrzębska) do 30 czerwca 2022 r. zbierane są oferty na dwa stanowiska "student-stypendysta". Tematyka projektu dotyczy badania niedotlenienia komórek serca i ich regeneracji w oparciu o komórki macierzyste w nowoopracowanym systemie Lab-on-a-chip.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć stosowne dokumenty mailowo na adres elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:
• Umowa stypendialna 1000 PLN/miesiąc
• Data rozpoczęcia: 01.10.2022 r.
• Okres zatrudnienia: minimum 9 miesięcy

Termin składania ofert: 30.06.2022 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu (.pdf) .

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem