Konkurs na stanowisko „doktorant – stypendysta” w projekcie NCN OPUS-21

W ramach projektu NCN OPUS 21 Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych, do 29 września 2023 r. zbierane są oferty na stanowisko "doktorant – stypendysta". Tematyka projektu dotyczy opracowania systemu typu Lab-on-a-chip do przestrzennej hodowli komórek nowotworów ginekologicznych.

  
Warunki zatrudnienia: rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Warszawskiej

Wynagrodzenie: 3000 PLN/miesiąc. Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej

Data rozpoczęcia: 10.2023 r.

Okres zatrudnienia: min. 1 rok

Termin składania ofert: 29 września 2023 r.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. uczelni 

   
Praca w interdyscyplinarnym zespole z pogranicza chemii, biologii, mikrotechnologii, inżynierii komórkowej oraz inżynierii materiałowej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowane dokumenty mailowo na adres elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl.

   
Więcej informacji w ogłoszeniu poniżej:

konkurs na stanowisko doktorant - stypendysta w projekcie NCN OPUS-21 (.pdf)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem