Konkurs na staż post-doktorski w University of Michigan w Ann Arbor

Politechnika Warszawska oraz Fundacja Dekaban ogłosiły konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA).

O staż mogą się ubiegać osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta, ze stopniem doktora w obszarze nauk technicznych, dobrze znające język angielski, prowadzące badania naukowe w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan.

Rozpoczęcie rocznego stażu planowane jest na 1 października 2024 r.

  
Warunki

  • wybrani stypendyści będą zatrudnieni w College of Engineering University of Michigan, na stanowisku Visiting Assistant Professor
  • Fundacja Dekaban zapewnia stypendium i zwrot kosztów podroży dla stypendysty oraz większą część ubezpieczenia zdrowotnego;
  • stypendysta jest odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniego zakwaterowania w Ann Arbor.

  
Aplikacja

List motywacyjny wraz z CV w języku angielskim należy przesłać na adres: prorektor.nauka@pw.edu.pl z kopią do Dyrektora Fundacji, prof. Radosława Michałowskiego: rlmich@umich.edu.

  
Termin

Dokumenty należy złożyć do 10 maja 2024 r. 
   

   
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://dekaban.engin.umich.edu/administration.

      

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem