Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie M-ERA.NET 2 Call 2020

W dniu 31.03.2022 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie M-ERA.NET 2 Call 2020 pt. „Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO”, realizowanego w latach 2021–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Anny Szczęsnej-Chrzan oraz Pana Macieja Smolińskiego. Doktoranci będą otrzymywali stypendium w okresie 14 miesięcy.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR