Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 17

W dniu 02.03.2021 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 17 pt. „THIO-SWITCH: w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych”, realizowanego w latach 2020–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Jakuba Drapały, uczestnika Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydziale Chemicznym PW.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem