Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA 15

W dniu 10.03.2021 Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Chemicznego prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka do oceny wniosków w konkursie na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie SONATA 15 pt. „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”, realizowanego w latach 2020–2023, a finansowanego przez NCN, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani mgr inż. Beaty Zdun, uczestniczki Szkoły Doktorskiej nr 1 na Wydziale Chemicznym PW.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem