Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na semestr semestr zimowy 2024/2025 NEW

Trwa rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem systemu IRK: www.irk.pw.edu.pl.

System IRK otwarty będzie do 26 lipca 2024 roku (godz. 23.59).

   
Poniżej zamieszczamy przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji. 

  
Ważne!

W procesie rekrutacji jednymi z niezbędnych dokumentów są zarys koncepcji badawczej oraz oświadczenie potencjalnego promotora. W związku z tym przed przystąpieniem do rekrutacji należy znaleźć potencjalnego promotora i skontaktować się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego – polecamy skorzystać z wyszukiwarki promotorów i zagadnień badawczych.

Wzór zarysu koncepcji pracy badawczej, ma charakter pomocniczy, ostateczny dokument kandydat powinien po zalogowaniu się w IRK wygenerować z systemu i przedłożyć do podpisu. 

   
Szczegółowe informacje oraz harmonogram rekrutacji, znajdują się na stronie Szkoły Doktorskiej».

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem