Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia - rejestracja otwarta!

Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie zapisy.pw.edu.pl – dla każdego kandydata zostaje utworzone Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) – można to zrobić w dniach od 6 czerwca do 6 lipca 2022 r.

W tym czasie należy także:

  • wnieść opłatę rekrutacyjną,
  • wprowadzić ewentualne korekty,
  • wpisać wyniki z matur i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • przesyłać elektronicznie zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy i inne dokumenty wymagane w procesie rekrutacji.

Pełny terminarz tegorocznej rekrutacji jest dostępny na tej stronie»

   
Żeby zostać przyjętym na studia, trzeba spełnić określone warunki. Wszystkie zasady są dostępne na tej stronie».

Szczególnie ważna i potrzebna będzie wiedza o:

  
Wszystkie informacje i kontakty przydatne w procesie rekrutacji znajdują się na tej stronie».

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem