Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025 proszeni są o aplikowanie w systemie USOS oraz przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres: anna.maziopa@pw.edu.pl.

   
Rekrutacja trwa od 01.03. do 25.03.2024 r.

   
Studenci biorący udział w rekrutacji proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi wyjazdów w roku akademickim 2024/2025, dostępnymi na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW:

O wynikach rekrutacji studenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną po 15.04.2024 r.

   
Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć drogą elektroniczną (za pośrednictwem MS Teams lub na adres mailowy: anna.maziopa@pw.edu.pl) do 27 marca 2024 r.:

  1. podanie do Komisji (wzór podania);
  2. CV Kandydata (wzór CV);
  3. list motywacyjny;
  4. zaświadczenie z dziekanatu z informacją o statusie studenta oraz średniej ocen z całego toku studiów;
  5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego min. B2
    (uwaga: wymagania językowe (poziom i język) proszę sprawdzić na stronie uczelni zagranicznej do której ma nastąpić wyjazd);
  6. wydruk z systemu USOS (z podpisem studenta).

   
Zasady wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych dostępne są na stronie: https://erasmus.pw.edu.pl/erasmus/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Zasady-wyjazdow.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem