Seminarium Katedry Chemii Fizycznej – dr hab. inż. Jędrzej Walkowiak, prof. uczelni (CZT UAM w Poznaniu)

Zapraszamy na wykład dr. hab. Jędrzeja Walkowiaka z Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pt. 

(Nie)konwencjonalne metody syntezy związków krzemo- i boroorganicznych.

   
Termin

25.04.2024, godz. 10:15

   
Miejsce 

Gmach Chemii, s. 404 

   
W ramach wykładu dyskutowane będą problemy doboru katalizatorów w procesach hydrometalacji i sprzęgania, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności. Zostaną przedstawione tradycyjne podejścia w syntezie związków metaloorganicznych z wykorzystaniem katalizy homogenicznej, rozpuszczalników organicznych i kompleksów metali przejściowych, ale także niekonwencjonalne kierunki zastosowania organokatalizatorów - opartych na cieczach jonowych, zielonych rozpuszczalników. Te odmienne, (nie)konwencjonalne ścieżki syntezy związków krzemo- i boroorganicznych zachodzą nierzadko z różna selektywnością, będąc dla siebie nie konkurencją, a uzupełnieniem. Dla wybranych procesów zostaną omówione mechanizmy reakcji. 

pobierz streszczenie (.pdf)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem