Seminarium Katedry Chemii Fizycznej – prof. dr hab. Miłosz Pawlicki (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Miłosza Pawlickiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt.

pi-Delocalization in Strongly Conjugated Systems – A Source of Controllable Properties.

  
Termin

23.05.2024 r. (czwartek), godz. 10:15

   
Miejsce 

Gmach Chemii, s. 404 
    

W ramach wykładu dyskutowane będą aspekty związane z aromatycznością oraz reaktywnością silnie sprzężonych układów hybrydowych zbudowanych z podjednostek poliaromatycznych i poliheteroaromatycznych. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanej strukturze molekularnej związki te mogą wiązać małe kationy (np. atom boru), co otwiera możliwość dalszego wpływania na ich właściwościowości π-elektronowe prowadząc do zmiany charakteru aromatycznego całej molekuły jak i danych podjednostek strukturalnych. Stwarza to również możliwość tworzenia się stabilnych układów otwarto-powłokowych (np. dirodników). Wszystkie te aspekty zostaną szczegółowo przeanalizowane jednocześnie pokazując implikacje obserwowanych efektów na reaktywność molekuł oraz ich właściwości optyczne czy magnetyczne. Analiza jest wsparta metodami krystalografii rentgenowskiej oraz obliczeniami kwantowo-mechanicznymi.

Streszczenie (.pdf)

Wizytówka»

Profil w ORCID» 

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem