Seminarium wydziałowe dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. uczelni (KChN)

Zapraszamy na seminarium wydziałowe dr hab. inż. Izabeli Madury, prof. uczelni, pt.

Od struktury krystalicznej do opatentowanego leku – praktyczne wykorzystanie narzędzi krystalografii
    

Termin

27.02.2024 (wtorek), godz. 14:15

   
Miejsce

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium im. prof. Mościckiego

    
Udział w seminariach wydziałowych jest obowiązkowy dla doktorantów i dyplomantów.

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem