Seminarium wydziałowe dr hab. inż. Katarzyny Pawlak (KChA)

Zapraszamy na seminarium wydziałowe dr hab. inż. Katarzyny Pawlak, pt.

Zastosowanie spektrometrii mas i technik łączonych w badaniach omicznych

   
Termin

04.06.2024 (wtorek), godz. 14:15

   
Miejsce

Gmach Technologii Chemicznej

Audytorium im. prof. Mościckiego

    
Udział w seminariach wydziałowych jest obowiązkowy dla doktorantów i dyplomantów.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem