The Inaugural OU-WUT joint symposium on physical organic chemistry 2022

Zapraszamy do udziału w jednodniowym sympozjum naukowym pt. The Inaugural OU-WUT joint symposium on physical organic chemistry 2022, które odbędzie się 1 lipca 2022 r. na Wydziale Chemicznym PW (Audytorium Mościckiego), w godzinach 9:00-17:00.

  
Sympozjum organizowane jest przez dr. Artura Kasprzaka (KChO, WCh PW) i prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia).

   
W ramach sympozjum zaplanowano wykłady naukowców z Polski i Japonii oraz krótkie prezentacje studentów z tych dwóch krajów.

   

   

Tematyka konferencji:

  • synteza i zastosowania związków aromatycznych i polimerów
  • synteza i zastosowania pochodnych sumanenu
  • elektrochemiczne sensory dedykowane wykrywaniu jonów
  • badania teoretyczne i krystalograficzne dotyczące nowych układów niekowalencyjnych
  • synteza i zastosowania pochodnych porfiryn
  • kataliza heterogeniczna.

   

Zobacz:

   

Zapraszamy do udziału!

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem